دسته اصلی

کندو-اپلیکیشن :توانایی را به درآمد تبدیل کنید

مأموریت ما آموزش، کارآفرینی و ایجاد فرصت‌های برابر جهت فریلنسرها یا شاغلین خانگی و همچنین ارائه خدمات با کیفیت و با قیمت مناسب است. تمرکز عمده ما بر حوزه آموزش و ارائه خدمات ترجمه است و علاوه Read more…

By 92, ago