دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 اثربخشی  آموزش مهارت­های زندگی برسلامت روان و سبک­های فرزندپروری والدین کودکان مبتلا به ADHD

طبقه بندی الگوهای تربیتی از نظر آلپورت

آلپورت ارتباط والدین و نقش آن ها را به سه گروه تقسیم کرده است: الف والدین برنده ب والدین مردد ج والدین بازنده. والدین برنده مایلند به هر نحوی حتی با زور و اجبار در رابطه و تلاش بین خود و کودکان شان برنده شوند. به عبارتی نظرات خود را به کودکشان تحمیل می کنند و برای آن ها محدودیت قائل می شوند، دستور می دهند و به شدت آن ها را تهدید می کنند. هر گاه تضادی بین بر آوردن نیازهای خودشان و کودک بوجود آید، سعی دارند طوری عمل کنند که نیازهایشان برآورده شود و به کودک توجهی ندارند. این والدین معتقدند که اگر زور و اجبار در کار نباشد کودکان رفتارهای نامناسب و غیرمعقول خواهد داشت.

والدین مردد در ارتباط با کودکان گاهی برنده و گاهی بازنده می شوند زمانی کودک را محدود و زمانی آزاد می گذارند. گاهی سخت گیر و گاهی سهل گیر می شوند و رفتار ثابتی با کودکان شان ندارند. کودکان این گروه غالباً نگران و مضطرب هستند زیرا نمی دانند والدین شان در برابر رفتار آن ها چه عکس العملی خواهند داشت.

والدین بازنده که تعدادشان به مراتب کمتر از والدین برنده است. این گروه درست در مقابل والدین برنده به کودکان شان آزادی زیادی می دهند. اگر تضادی میان نیازهای والدین و کودکان به وجود آید این تضاد به نفع کودکان حل می شود و در نتیجه کودکان برنده می شوند. این گروه از والدین محروم کردن کودکان را از نیازهایشان روش نامناسبی می دانند (شفیع آبادی، 1372).

الگوی ارائه شده توسط بالدوین، کلهورن و بریس

برخی دیگر از محققان نیز مانند بالدوین، کلهورن و بریس سه بعد مختلف را در فضای روانی بین اولیا و کودک مشاهده نموده اند این سه سه بعد عبارتند از:

الف ـ پذیرفتن و طرد کردن: این بعد شامل گرمی و صمیمی است که اولیا نسبت به فرزند خود ابراز می کنند یا فرزند خود را مورد خشم و طرد کردن قرار می دهند. تحقیقات بین فرهنگی نشان می دهد که در این مورد تفاوت های چشمگیری بین ملت ها و حتی گروه های یک جامعه وجود دارد.

ب ـ توجه و بی توجهی: این بعد به میزان شدت محافظت، مراقبت و توجه اولیا نسبت به کودک مربوط می شود. این حالت می تواند از مراقبت و مواظبت شدید اولیا از کودک در مورد رو در رو شدن با مشکلات و مسائل زندگی شروع شود و تا بی اعتنایی، عدم مراقبت و بی توجهی افراطی ادامه یابد.

ج ـ دیکتاتوری و دموکراسی: این بعد به میزان اشتراک کودک در فعالیتها و تصمیمات خانواده مربوط
میشود. بعضی از خانواده ها با کودکان خود به حالت دستوری رفتار می کنند. اما بعضی دیگر به کودک اجازه تصمیم گیری، مداخله، اظهار نظر و ابراز وجود میدهند (شاملو، 1372).

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:اثربخشی  آموزش مهارت­های زندگی برسلامت روان و سبک­های فرزندپروری والدین کودکان مبتلا به ADHD