دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 اجرای کنوانسیون چهارم ژنودر سرزمینهای اشغالی فلسطین پیش و پس از الحاق فلسطین به کنوانسیونهای ژنو

بررسی و تحلیل کنوانسیون چهارم ژنو

با شروع جنگ جهانی اول و استفاده از سلاحهای جدید، افراد غیر نظامی بیشتر از گذشته در معرض خطر قرار گرفتند و ناکافی بودن قوانین مدون در حمایت از افراد غیر نظامی بیشتر نمایان شد.

در این راستا، سازمان صلیب سرخ جهانی که نهاد غیر دولتی بین المللی است و فعالیتهای بشر دوستانه جزء اهداف سازمان مربوطه می باشد، تلاشهایی را در جهت حمایت بیشتر از افراد غیر نظامی در مخاصمات بین المللی انجام داد و در دهمین کنفرانس بین المللی صلیب سرخ که در سال 1921 تشکیل شد، پیشنهادات کمیته بین المللی صلیب سرخ در زمینه افراد کشوری اخراج شده یا تخلیه شده و پناهندگان در هنگام جنگ در کنفرانس مربوطه مورد تصویب قرار گرفت که ممنوعیت اخراج دسته جمعی، مجازات بدون محاکمه، ممنوعیت گروگانگیری، آزادی رفت و آمد، آزادی مکاتبات و دریافت کمک را شامل بودند.

کنفرانس یازدهم سازمان مذکور در سال 1923 تنظیم معاهده ای را در جهت تکمیل مقررات 1907 لاهه مطرح نمود.

کنفرانس دوازدهم سازمان صلیب سرخ جهانی تصمیماتی را برای حمایت از افراد غیر نظامی در نواحی تحت اشغالی دشمن مقرر داشت که در زمینه آزادی خروج با رعایت امنیت دولت اشغالی، تسریح بازجوئی ها، کمیسیون های مختلط پزشکی برای معاینه افراد، ارسال فهرست افراد غیر نظامی بازداشت شده به کمیته بین المللی صلیب سرخ، برخوردار افراد غیر نظامی از امتیازات مربوط به اسیران جنگی، بازدید از امکان بازداشت و انعقاد موافقت نامه های بین طرفهای متخاصم به نفع افراد غیر نظامی را شامل بودند.

اگر چه کمیته بین المللی صلیب سرخ پیشنهاد نموده بود که متن معاهده مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی همزمان با بررسی مقررات مربوط به اسیران جنگی مورد نظر قرار بگیرد، ولی چنین نتیجه ای حاصل نشد. در کنفرانس دیپلماتیک 1929 ژنو که متن معاهده طرز رفتار با اسیران جنگی به امضاء دولتها رسید اظهار امیدواری شد که در جهت حمایت از غیر نظامیان و افرادی که تابعیت دشمن را در سرزمین یک طرف مخاصمه و یا در سرزمینهای اشغالی دارند معاهده ای جدید تنظیم گردد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:اجرای کنوانسیون چهارم ژنودر سرزمینهای اشغالی فلسطین پیش و پس از الحاق فلسطین به کنوانسیونهای ژنو

دسته‌ها: دسته اصلی