دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 اجرای کنوانسیون چهارم ژنودر سرزمینهای اشغالی فلسطین پیش و پس از الحاق فلسطین به کنوانسیونهای ژنو

بند سوم- اعلامیه بروکسل

اعلامیه 1874 بروکسل هم در توسعه و تدوین قواعد جنگ نقش بسزائی داشت. در این اجلاس کارشناسان حقوق بین الملل به همراه نمایندگان دولتهای خود هم حضور داشتند. در این اعلامیه اصول قواعد اعلامیه سن پطرزبورگ مورد تایید قرار گرفت و همچنین قواعدی در رفتارهای جنگ زمینی تهیه گردید.

اعلامیه از چندین قسمت تشکیل شده است و اولین سند بین المللی می باشد که دست به تفکیک افراد نظامی و غیر نظامی می زند. از مضمونهای مواد 9 و 10 و 11 می توان به اصل تمایز پی برد که در مجموع بیان می دارد که افراد نظامی فقط از حقوق جنگ برخوردارند. البته افراد داوطلب هم در صورتی که زیر نظر یک فرمانده مسئول باشند و یک علامت مشخص را با خود حمل کنند و بطور علنی بجنگند و قوانین و عرفهای جنگی را رعایت کنند بعنوان افراد نظامی تلقی می شوند.

در ماده 12 به یک اصل اساسی همانا به عدم اختیار نامحدود طرفین متخاصم در انتخاب وسایل مبارزه اشاره شده است و ماده 15 این اعلامیه نسبت به عدم حمله به شهرهای بی دفاع اشاره دارد. در صورت حمله به شهر و روستایی که دارای امکانات دفاعی باشند قبل از حمله باید به مقامات مسئول شهر اخطار به حمله داد.

از مواد 6 تا 8 این اعلامیه راجع به اموال صحبت شده است که در صورت استفاده اموال توسط دشمن در سرزمینهای اشغالی، در پایان جنگ این اموال مسترد و غرامت استفاده از اینها به صاحبان اموال باید پرداخت گردد. با مکان هنری و مذهبی و تاریخی و اشیاء هنری و فرهنگی در هنگام جنگ مطابق اموال خصوصی رفتار شود.

سند این اعلامیه در کنفرانس مربوطه، توسط نمایندگان 27 دولت حاضر در کنفرانس بروکسل مورد امضاء قرار گرفت. لازم به توضیح که سند اعلامیه مورد تصویب کشورها قرار گرفت.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:اجرای کنوانسیون چهارم ژنودر سرزمینهای اشغالی فلسطین پیش و پس از الحاق فلسطین به کنوانسیونهای ژنو

دسته‌ها: دسته اصلی