دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در حقوق جزای ایران

-قابل انتقال بودن به ورثه

گذشت قابل انتقال به ورثه است. تبصره ماده 102ق.م.ا مقرر می­دارد: «حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی

وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می­گردد».

حق گذشت یا شکایت شاکی خصوصی با رعایت چهار شرط ذیل به ورثه منتقل می­شود:

1- جرم از نوع جرایم قابل گذشت باشد.

2- متضرر از جرم فوت کند.

3- متضرر از جرم در زمان حیات آن را ساقط نکرده باشد.

4- حق شکایت قبل از فوت متضرر، در جرایم تعزیری مشمول مرور زمان شکایت نشده باشد.

آیا قانونگذار مهلت زمانی معینی را برای اعلام شکایت از سوی متضرر از جرم و یا ورثه در صورت فوت وی در جرایم قابل گذشت در نظر گرفته است؟ اگر جرم از نوع قابل گذشت تعزیری باشد، متضرر از جرم می­تواند ظرف یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم علیه مرتکب آن شکایت نماید و چنانچه در این مهلت قانونی شکایت ننماید حق شکایت کیفری وی و همچنین،  ورثه در صورت فوت او ساقط می­شود مگر اینکه ثابت نماید که در آن مهلت قانونی تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار (مانند مسافرت، بیماری و یا تهدید از سوی متهم)، قادر به شکایت نبوده است که در این صورت مهلت مزبور (یک سال) از تاریخ رفع مانع محاسبه می­شود. ولی هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مهلت مزبور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد، هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد (ماده 106 ق.م.ا).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در حقوق جزای ایران

دسته‌ها: دسته اصلی