دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در حقوق جزای ایران

-جرایم حدی قابل گذشت

مجازات های حدی از زمره مجازات های شرعی هستند که نوع و میزان و کیفیت آنها توسط شارع بیان شده در مورد جرایم مستوجب حد میان فقها اختلاف نظر وجود دارد برخی تعداد آنها را به تعداد ده مورد معرفی کرده اند[1] و برخی آنها را شش مورد می دانند[2] شافعی آنها را هفت قسم حنفیه به پنج قسم و مالکیه هشت قسم دانسته اند.[3]

به هر حال در قانون مجازات اسلامی حدود هشت قسم هستند. (زنا، لواط، مساحقه، قذف، قوادی، شرب خمر، محلاربه و سرقت) در قانون جدید مجازات اسلامی علاوه بر موارد مذکور (حدسب النبی ارتداد، بدعت گذاری و سحر) نیز به آنها اضافه شده، همچنین تفخیذ نیز به عنوان یک حد مستقل در نظر گرفته شده و البته شاید بتوان قصاص را نیز یک مجازات حدی به شمار آورد زیرا نوع و میزان و کیفیت آن در شرع معین شده، از نقطه نظر قابلیت گذشت حدود به دو قسم تبدیل می شوند. اول حدودی که حق الله محض هستند و دوم حدودی که جنبه حق الناس در آن مشهودتر است.

[1] – اسرافیلیان، رحیم؛ پیشین، ص / 95.

[2] – الحلی، محقق؛ پیشین، ص /932

[3] – الجزیری، عبدالرحمن؛ کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، الجزء الخامس، دارالفکر، بیروت، 1417، ص /8.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در حقوق جزای ایران

دسته‌ها: دسته اصلی