دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در حقوق جزای ایران

-شرایط گذشت

1-1-ذینفع بودن گذشت کننده

صرف اهلیت داشتن گذشت کننده کفایت نمی­کند بلکه وی باید در درخواست تعقیب کیفری متهم، ذینفع نیز باشد. یعنی، از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده باشد (ماده 10 ق.آ.د.ک).

1-2-اهلیت داشتن گذشت کننده

یکی از شرایط لازم جهت پذیرش گذشت، این است که گذشت کننده/ متضرر از جرم باید دارای اهلیت استیفاء باشد و محجور نباشد. یعنی، بالغ، عاقل و رشید باشد (مواد 1207 الی 1214 ق.م). بنابراین، در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی باشد (جرایم قابل گذشت) اما بزه­دیده، محجور باشد، شکایت باید از طریق ولی یا قیم به عمل آید. در صورتی که ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی نباشد و تعیین قیم هم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین، در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین ویا خود امر کیفری را تعقیب می­کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع­آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می­آورد. این حکم در مواردی که بزه­دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است (ماده 70 ق.آ.د.ک). در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور فوق الذکر الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه می­تواند شخصاً طرح شکایت نماید (تبصره).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در حقوق جزای ایران

دسته‌ها: دسته اصلی