دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

 

  • قدرداني از عملكرد: يك سازمان سالم جايي است كه كاركنان براي به فعليت در آوردن استعدادهايشان تشويق مي شوند و موردحمايت قرار مي گيرند. آنها احساس مي كنند ارزشمند هستند و از آنها به طور مناسبي، در جوي از قدرداني و محبت، به خاطر موفقيت تقدير مي شود.
  • هدفگذاري: در يك جو سالم، اهداف سازماني معمولاً محقق مي شوند، رابطة بين اهداف و نقشها، روشن است، كاركنان به طور مناسبي در هدفگذاري مشاركت داده شده اند و به آساني مي توانند اهداف سازمان را تشخيص دهند.
  • رهبري: ارتباطات رهبري نقش مهمي در سازمان سالم بر عهده دارد. آنها در عين حال كه به بهترين نحو عمل مي كنند، رفتار دوستانه و نزديكي دارند.
  • توسعه: يك محيط سالم سازماني، اغلب خود را به ايجاد سطحي از حمايت نسبت به آموزش و توسعه متعهد مي داند. برنامه ريزي رسمي بايد تسهيل شود. كاركنان بايد در برنامه ريزي مشاركت كنند و بودجه اي براي حمايت از تلاش هاي توسعه اي موجود باشد.
  • بهره برداري از منابع: براي يك جو سازماني سالم، استفادة مناسب از منابع مهم است. كاركنان بايد احساس كنند كه منابع و امكانات به طور مناسب و به طريق سازگار با انتظارات موفقيت، بين آنها تقسيم شده است (انصاري و همکاران، 1388).

 

بر اساس طبقه‌بندي آميتاي اتزيوني (1975) اين چهار فعاليت اساسي مي‌تواند به دو فعاليت تبديل شوند:

  • نيازهاي ابزاري: كه شامل طرق تلاش سازمان براي انطباق و كسب هدف هستند.
  • نيازهاي بياني: كه در ارتباط با مسائل يگانگي نهادي و حفظ ارزش‌ها است.
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق

دسته‌ها: دسته اصلی