دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

 طبق تحليل پارسونز (1958) براي مواجهه با نيازهاي اساسي فوق سازمانها و از جمله مدارس در سه سطح سلسله مراتبي كه عبارتند از سه سطح فني،  اداري  و نهادي  عمل مي‌كنند. در سطح فني (سطح معلم در مدارس) كاركرد اصلي مدارس فراگرد آموزش و يادگيري است و در سطح اداري (سطح مدير در مدارس) مدرسه توسط مدير كار مديريتي داخل سازمان را كنترل مي‌كند و… سطح نهادي (سطح انجمن اولياء و مرييان و يا شوراهاي محلي آموزش و پرورش در ادارات كل) مدرسه را به محيط آن پيوند مي‌دهد و… . ديدگاه گسترده پارسونز براي مفهوم‌پردازي سازه سلامت سازماني مدرسه زير بناي نظري فراهم مي‌سازد و به همين لحاظ چهارچوبي براي مطالعه و تحليل كار مدارس بدست مي‌دهد كه بر خلاف چهارچوب‌هاي جو و فرهنگ، داراي حمايت و پشتوانه نظري كافي است (علاقه‌بند، 1378).

 

 

 

2-3-10. ابعاد سلامت سازماني:

مايلز (1969) براي تعريف و توضيح سلامت سازماني، از ده ويژگي مدد گرفته است اين ويژگيها با هم در تضاد نيستند و با يكديگر تعامل دارند. در سنجش سلامت سازماني نيز اين ده ويژگي، مافوق خود تاثير بگذارد. در چنين سازماني، گرچه بدون ترديد تعارض ميان گروهي مثل هر گروه انساني مشاهده مي‌شود ولي مبارزات ميان گروهي براي دستيابي به قدرت، تلخ و ناخوشايند نيست. همكاري بين افراد جايگزين اعمال اجبار آشكاريا پنهان مي‌شود. همبستگي در روابط متقابل به جاي روابط رئيس- مرئوسي مورد توجه قرار مي‌گيرد. در سازمان سالم، نفوذ و تاثير گذاري، نه 

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق

دسته‌ها: دسته اصلی