دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  ارزيابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

 میان فردی و حل تعارضات  مي‌تواند به عنوان عناصر بسیار مهم رشد انسان سالم در نظر گرفته شود. سرانجام اینکه برخی از دیدگاههای نظری، مهارت‌هاي زندگی را به عنوان روشی برای مشارکت فعالانه نوجوانان در فرایند رشد خودشان، فرایند ساخت هنجارهای اجتماعی مي‌دانند با آموزش به جوانان درباره اینکه چطور فکر کنند[1] تا اینکه چه چیزی را فکر کنند[2] و با مجهز کردن به ابزارهای حل مساله، تصمیم گیری و کنترل عواطف و با درگیر کردن آنها از طریق روشهای مشارکتی – توسعه مهارت‌ها مي‌تواند به عنوان ابزار قدرت قلمداد شود.

2-9 روشهای تدریس مهارت‌هاي زندگی

آموزش مهارت‌هاي زندگی آموزشی فعال[3] و مبتنی بر تجربه است. در یادگیری منفعل معلم فقط انتقال دهنده اطلاعات به دانش آموزان و دانش آموزان فقط گیرنده اطلاعات هستند. در حالی که در آموزش مهارت‌هاي زندگی معلم و دانش آموز در یک فرایند پویای یادگیری شرکت مي‌کنند (سازمان جهانی بهداشت،1379،ص28). مطالعات و پژوهش‌هاي فعلی نشان مي‌دهد که دانش آموزان از طریق تجربه بیشتر  مي‌آموزند. وقتی به هنگام آموزش به آنها احترام قرار گیرد و اطلاعات مهمي‌به معلم مهارت‌هاي زندگی مي‌دهد، اینكه كودكان چگونه به یك مطلب خاص مي‌نگرند، از آن موضوع چه مي‌دانند و چگونه به زبان خود مطلب را توصیف مي‌كنند. این روش برای شنیدن نظر كل افراد گروه در زمانی كوتاه، بسیار مفید است. در پایان جلسه، افكار و نظرهای گوناگون بدست آمده در رابطه با مفاهیم آموخته شده، ارزیابی مي‌شود. هدف از اين روش این است که دانش آموزان همدلي و مسئوليت پذيري را ياد مي‌گيرند (شعبانی، 1382).

   روش ایفای نقش: در این روش بر اساس یك متن و یا بر اساس موقعیتی كه معلم یا شاگردان توصیف كرده اند، نمایشی اجرا مي‌شود. در این روش، جوانب مختلف موقعیت، مطرح و به دانش آموزان فرصت داده مي‌شود تا مهارت‌هاي زندگی آموخته شده را اجرا كنند. شاید ایفای نقش، مهمترین شیوه آموزش مهارت‌هاي زندگی باشد، زیرا دانش آموزان مي‌توانند موارد استفاده مهارت‌هاي آموخته شده را در موقعیت‌هاي متفاوت تمرین كنند. ایفای نقش، به خصوص در مورد مهارت‌هايی كه اجرای آنها در[1] – How to think

[2] – What to think

[3] -Active and  Experiment – Oriented

 

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه ارزيابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه ارزيابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی: ارزیابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

دسته‌ها: دسته اصلی