دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

1-1-1-1-          محدودیت های آزمون دوربین واتسون:

  • این آزمون تنها خود همبستگی از درجه اول را نشان می دهد.
  • برای به کار بردن این آزمون هیچ مشاهده ی گم شده ای نباید وجود داشته باشد.
  • متغیر با وقفه از نوع وابسته نباید در سمت راست مدل وجود داشته باشد.
  • مدل رگرسیونی باید عرض از مبدا داشته باشد.

نحوه داوری

هرگاه مقدار آماره دوربین واتسون بین 5/1 تا 5/2 باشد در این صورت بین اجزای خطای مدل رگرسیون همبستگی وجود ندارد در غیر این صورت بین اجزای خطای مدل همبستگی وجود دارد.

 

1-1-2- پانل دیتا

درداده های پانل دیتا در ابتدا باید روش تخمین مشخص باشد. روش تخمین مشتمل بر دو روش می باشد:

1ـ استفاده از روش تلفیقی: در این روش مقاطع همگن فرض می شود.

2- استفاده از روش پانل: در این روش مقاطع غیر همگن فرض میشود. این روش خود شامل دو نوع تخمین می باشد:

  • روش اثرات ثابت: در این روش تفاوت مقاطع صرفا در ضرایب لحاظ می شود.
  • داده­هاي مقطعي و سري زماني صرف، ناهمساني­هاي فردي را لحاظ نمي­کنند، لذا ممکن است که تخمين تورش­داري به دست دهند، در حالي که در روش پانل مي­توان با لحاظ کردن متغيرهاي مخصوص انفرادي[1] اين ناهمساني­ها را لحاظ كرد.
  • داده­هاي تابلویی داراي اطلاعات بيشتر، تغييرپذيري بيشتر، همخطي کمتر، درجه آزادي بالاتر و کارايي بالاتر نسبت به سري زماني و داده­هاي مقطعي مي­باشند. به خصوص اينکه يکي از روشهاي کاهش همخطي، ترکيب داده­هاي مقطعي و زماني به صورت داده­هاي تابلويي مي­باشد.
  • با مجموعه داده­های تابلویی، می­توان اثراتی را شناسائی و اندازه­گیری کرد که در داده­های مقطعی محض یا سری زمانی خالص قابل شناسائی نیست. گاهی استدلال می­شود داده­های مقطعی، رفتارهای بلندمدت را نشانمی­دهند، در حالی که در داده­های سری زمانی براثرات کوتاه­مدت تأکید می­شود. با ترکیب این دو خصوصیت در داده­های تابلویی، که خصوصیت متمایز پانل دیتاست، ساختار عمومی­تر و پویاتری را می­توان تصریح و برآورد کرد(اشرف­زاده و مهرگان، 1387، ص 41(.

[1]– Individual Specific.

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد حسابداری: ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران