دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

4- فصل چهارم

4-1- مقدمه

در فصل های گذشته پیشینه تحقیق و روش تحقیق و آزمون فرض ها اشاره شد. در این فصل با استفاده از مفروضات فصل اول و سوم به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته شده است. همچنین مدل های تعریف شده در فصل سوم برازش داده شده و کفایت آنها بررسی می شود.

 

4-2- توصیف نمونه آماری

در اینجا مروری بر نمونه و جامعه آماری خواهیم داشت.

 

4-3- جامعه آماری

جامعه آماري عبارتست از کليه عناصر و افرادي که در يک مقياس جغرافيايي مشخص داراي يک يا چند صفت مشترک باشند.هرچه جامعه آماري کوچکتر باشد ميتوان آنرا دقيقتر از يک جامعه آماري بزرگتر مطالعه نمود.

در این مطالعه جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند.

 

4-4-  نمونه آماری

در اين تحقيق از روش حذف سيستماتيك جهت نمونه گيري استفاده شده است. از آنجایی جامعه آماری شامل شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس می باشند، فقط یک نمونه آماری موجود می باشد. بنابراین روش نمونه گیری حذف سیستماتیک است.

 
 

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد حسابداری: ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران