دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : پایان نامه استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد  t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy

 

-1-  بررسي وزن بدن و بافت بيضه پس از 14 روز تزريق

پس از محاسبه LD50(Fatemi et al., 2013)، t-BHP به مقدار يک دهم دوزLD50 به مدت 14 روز به موش­هاي گروه آزمون تزريق شد. گروه کنترل در مدت مشابه آب مقطر دريافت کرد. پس از اتمام دوره تزريق، وزن کامل موش­ها و بيضه آنها سنجيده شد که نتايج آن در جدول 4-1 نشان داده شده است. بازه وزن بدن در موش­هاي گروه کنترل 4/20 – 8/21 و در موش­هاي گروه تيمار 8/20 – 6/21 گرم بود. ميانگين وزن بيضه در گروه کنترل ±08/0 و در گروه تيمار ±07/0 گرم بود.

جدول (4-1): ميانگين وزن بدن در طول تزريق و بافت بيضه پس از 14 روز تزريق

وزن بدن در گروه کنترل (گرم) وزن بدن در گروه آزمون (گرم) وزن بافت بيضه در گروه کنترل (گرم) وزن بافت بيضه در گروه آزمون (گرم)
وزن اوليه وزن نهايي وزن اوليه وزن نهايي  
20 21 19 20 0772/0 0733/0  
21 22 21 20 0820/0 0719/0  
22 23 21 21 0833/0 0746/0  
19 21 23 21 0929/0 0911/0  
20 22 24 22 0890/0 0850/0  
Mean±SD Mean±SD Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD  
1/1±4/20 83/0±8/21 94/1±6/21 83/0±8/20 007/0±08/0 008/0±07/0
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده ازماده ترت بوتیل هیدروپراکساید t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن (Kdm5d(Smcy

دسته‌ها: دسته اصلی