دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : پایان نامه استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد  t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy

 

-5-2- بررسي صحت سنتز cDNA

پس از استخراج RNA، واکنش سنتز cDNA با استفاده از کيت miscript Reverse Transcription انجام شد. به منظور بررسي صحت سنتز cDNA، واکنش PCR-RT با پرايمر Gapdh موشي انجام شد و محصولات به دست آمده روي ژل آگاروز 7/1% الکتروفورز گرديد و محصول RT-PCR به اندازه 123 جفت باز مشاهده شد. (شکل 4-4).

جدول (4-4): داده­هاي گزارش شده توسط دستگاه Applied Biosystems براي آناليز کمي ژن Kdm5d

گروه­ها Ct (Gapdh) Ct (Kdm5d) ΔCt ΔΔCt 2^-ΔΔct
کنترل 1 06/21 31/31 25/10
کنترل 2 19/19 45/29 25/10
کنترل 3 73/19 73/29 0/10
کنترل 4 3/22 5/31 2/9
کنترل 5 1/22 3/32 2/10
ميانگين 44/0±981/9 44/0±004/0 03/1
آزمون 1 005/21 17/33 17/12
آزمون 2 57/20 26/32 69/11
آزمون 3 38/20 7/32 32/12
آزمون 4 22/23 21/34 98/10
آزمون 5 57/22 36/33 78/10
ميانگين 68/0±59/11 68/0±61/1 35/0

 

جدول (4-5): آناليز نتايج  Real-Time PCR با استفاده از نرم افزار REST

 

P(H1) Results 95% C.I. Std. Error Expression Reaction Efficiency Type Gene
0.010 DOWN 0.042-0.866 0.087-0.535 0.210 1.0 TRG Kdm5d
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده ازماده ترت بوتیل هیدروپراکساید t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن (Kdm5d(Smcy

دسته‌ها: دسته اصلی