دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : پایان نامه استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد  t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy

  

 

به منظور تعيين سطح  ROS، Mahfouz و همكارانش در سال 2009 دو تكنيك فلوسايتومتري و کمي­­لومینسانس را با هم مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که تکنیک فلوسایتومتری از اختصاصيت بيشتري برخوردار است. با این تکنیک چندين ويژگي فيزيکي سلول را می­توان اندازه­ گیری نمود و همچنین به تعداد كمتري اسپرم برای سنجش، نياز است(Mahfouz et al., 2009). در این تحقیق نیز جهت تعيين سطح  ROS از تکنیک فلوسایتومتری استفاده شد که با بکارگیری رنگ DCFH-DA برای اندازه گیری میزان H2O2 و از رنگ DHE برای اندازه گیری میزان O2 استفاده شد. نتایج به این صورت بود که میزان سطح ROS بصورت معناداری افزایش یافته و این از جمله شواهدی است که مدلی از استرس اکسیداتیو ایجاد شده است تا بتوان بقیه مراحل پروژه را انجام داد.

القاء ROS موجب شکست­های دو رشته­ای DNA می­شود(Jiang et al., 2011). در این تحقیق براي بررسی تاثیر آسیب رسانی افرایش میزان ROS بر روی شکست DNA اسپرم توسط  t-BHPاز تست TUNEL به دلیل حساسیت بالا و توانایی تشخیص شکستDNA  به صورت مستقیم، استفاده شد. نتایج چنین نشان داد که استرس اکسيداتيو توسط t-BHP در اسپرم القاء شده و DNA اسپرم نسبت به این ماده و القاء ROS بسیار حساس بوده و شکست­های فراوانی در آن ایجاد می­شود. بطوریکه درصد شکست در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری نشان داد.

برای پاسخ به این سوال که آیا القاء ROS و شکست­های DNA بر روی بیان ژن­های موجود بر کروموزوم Y، اسپرماتوژنز و ناباروری تاثیر دارد، در این تحقیق ژن Kdm5d بعنوان کاندیدا انتخاب شد. روش فلوسایتومتری القاء ROS ایجاد شده را اثبات کرد. همچنین برای بررسی و اثبات شکست DNA حاصل از عملکرد ROS، TUNEL انجام شد و نتایج افزایش معناداری در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل نشان داد. برای بررسی اثر القاء ROS و شکست­های DNA، میزان بیان ژن Kdm5d در گروه آزمون نسبت به کنترل، که سوال مطرح شده در این تحقیق بود، از روش Real time PCR استفاده شد. نتایج، کاهش بیان معناداری در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل نشان داد.

5-2- پیشنهادات:

  • می­توان میزان کلی فشردگی DNA را با روش ELISA و با استفاده از آنتی­بادی­هایی که سطح متیلاسیون DNA را نشان می­دهند سنجید.
  • بررسی بیان سایر ژن­های دخیل در اسپرماتوژنز از جمله ژن­های ناحیه AZF
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده ازماده ترت بوتیل هیدروپراکساید t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن (Kdm5d(Smcy

دسته‌ها: دسته اصلی