دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری

تصديق اصالت دليل ديجيتال :

شاكي بايد ثابت كند كه دليلي كه ارائه مي كند؛ اصيل و حقيقي است. براي احراز اصالت دلايل ديجيتال نيز مانند احراز اصالت مدارك و دلايل ديگر، ضوابطي لازم است تا اصالت اين مدارك احراز شود. مثلاً اگر دليل اصالت دلايل و مدارك ديجيتال، شاهد است؛ شاهد بايد شرايط شهادت را داشته باشد.اگر اسناد و مدارك توليدي رایانه يا مستندات مضبوط در آن قابليت استناد و اعتماد را نمي داشتند اين فناوري به شكل گسترده موجود رواج و اعتبار نمي يافت. با توجه به مزاياي اين فناوري، قوانين عمومي و بنيادي موجود به كمك آن شتافتند و با استفاده از عمومات راه اعتبار آن را گشوده اند. البته با اين وجود، تصويب قوانين جديد و دليل شمردن مدارك ديجيتال و نيز اصلاح مواد مربوط به ادله اثبات دعوي براي روزآمد كردن آن، ضرورت مبرم امروز است2

از جمله ايراداتي31 كه نسبت به مدارك رایانه ای ابراز مي شود اين است كه اين مدارك از اصالت برخوردار نيستند، زيرا قابليت مخدوش شدن را پس از توليد دارند. به طور نمونه در پرونده ايالت متحده به طرفيت «وي تكر»42 دولت فايل هايي از شخصي به نام فراست 1 كه در زمينه موادمخدر فعال بود، دريافت كرد. فايل هاي فراست جزئيات فروش موادمخدر را در برداشت. وقتي ابراز و ارائه فايل هاي كامپيوتري مطالبه شد، «وي تكر» مدعي شد فايل هاي ارائه شده از اصالت و صحت برخوردار نيستند، زيرا فراست مي توانسته با يك ضربه سريع بر صفحه كليد نام او را به پرينت ها اضافه كند1 البته صرف احتمال مخدوش شدن مدارك و سوابق، دليل نمي شود كه مستندات رايانه‌اي بي اعتبار تلقي شوند.

بنابراين حقوقدانان و كارشناسان مسائل رايانه اي ضوابط ذيل را براي اعتبار دليل ديجيتال بيان مي كنند :

1-  دلايل و مدارك ديجيتال و رايانه‌اي وقتي قابليت استناد را دارند كه ناشي از اشتباه برنامه هاي رايانه اي نباشند. زيرا، اشتباه برنامه ريزي موجب توليد مداركي مي شود كه مقصود طرفين نيست. بنابراين، اگر برنامه كامپيوتر صحيح نباشد، شاكي و يا مدعي نمي‌تواند به آن استناد كند1352

1– ايراد به اصالت مدارك و دلايل ديجيتال به سه صورت ممكن است :

نخست : ممكن است طرف ها به اصالت دلايل توليدي رايانه و مدارك حاصل برنامه انسان از حيث مخدوش يا جعلي بودن ايراد كنند.

دوم : طرف ها به صحت و اصالت مدارك توليدي رايانه از حيث غيرقابل اعتماد بودن ايراد مي كنند.

سوم : طرف ها به مدارك حاصل برنامه انسان از حيث هويت مؤلف آن ايراد مي كنند.

2– United states V.whitaker (1997).

1– http://E- commerce. Wipointo.[1386/2/11]

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری

دسته‌ها: متفرقه