دانلود پایان نامه
کد های کوتاه را اضافه می کند تا به راحتی ستون ها در پست ها یا صفحات شما ایجاد شود.

گاهی اوقات شما فقط باید صفحه خود را به ستون های مختلف تقسیم کنید. با بهره گرفتن از این افزونه شما فقط یک ستون ستون را انتخاب کنید و ستون را به صفحه اضافه می کند. شما همچنین می توانید هر یک از ستون های شخصی را از UI تغییر دهید.

10 عرض مختلف ستون وجود دارد که می توانید تمام ترکیبات را انجام دهید:

یک شیء از پیش تعیین شده گنجانده شده است، که شما همچنین می توانید به شیوه شیء تم خود را به آن اضافه کنید.

 

 

دانلود افزونه

دانلود از مخزن وردپرس

دسته‌ها: Uncategorized

0 Comments

No Comment.