دانلود پایان نامه

این افزونه یک دکمه سبد خرید را در نوار منو نصب می کند.
و شامل گزینه های زیر است:

نماد سبد خرید نمایش داده می شود، یا تنها آیتم ها / قیمت ها.
فقط آیتم های نمایش، تنها قیمت، یا هر دو.
نمایش همیشه یا فقط زمانی که موارد موجود در سبد خرید وجود دارد.
شناور چپ، شناور به سمت راست، و قابل تنظیم
CSS خود را سفارشی کنید

دانلود

این افزونه در wordpress

دسته‌ها: Uncategorized

0 Comments

No Comment.