دانلود پایان نامه
اطلاع رسانی به کاربران WP BOOKLET 1.x: WP Booklet بازنویسی شده و نیازمند وارد کردن جزوات قدیمی است. برای وارد کردن آنها بعد از نصب از Booklets-> Import استفاده کنید.WP Booklet 2 باعث می شود که بروشورها و صفحات مانند مجله ایجاد شود. این با تم های ساخته شده در زمینه برای کاربران گاه به گاه می آید و اجازه می دهد تا کاربران پیشرفته تر خود را اضافه کنید.

دانلود

مخزن وردپرس

دسته‌ها: Uncategorized

0 Comments

No Comment.