دانلود پایان نامه

پونیشا- کن دو -اپ موبایل - اپلیکیشن

 

کن دو شبیه پونیشا عمل می کند

پروژه های خود را از طریق برون سپاری به فریلنسرها انجام دهید

در بخش ایجاد پروژه جدید توضیح دهید چه کاری می بایست برای شما انجام شود،
بودجه مورد نظر خود را اعلام کنید و مهارت هایی که انجام پروژه شما نیاز دارد را انتخاب کنید.

توضیحات شما می بایست به صورتی باشد که فریلنسرها بتوانند زمان و هزینه انجام پروژه شما را برآورد کنند.

ما پروژه شما را برای فریلنسرهایی که مهارت انجام پروژه شما را دارند ارسال می کنیم. پس از آنکه علاقمندان روی پروژه شما پیشنهاد ارسال کردند، شما می توانید مستقیم با آنها در ارتباط باشید تا بتوانید بهترین پیشنهاد را انتخاب کنید.

پروفایل فریلنسرها را بررسی کنید، پروژه های مرتبطی که قبلا انجام داده اند، امتیاز و نمونه کارهای آنها را ببینید و اگر سوالی بود مستقیم از آنها بپرسید.

پس از انتخاب فریلنسر برای اطمینان از انجام کار از پرداخت امن پونیشا استفاده کنید.

برای هر مرحله از پروژه پرداخت امن ایجاد کنید و هر زمان که کار مرتبط با آن مرحله را تحویل گرفتید پرداخت امن آن مرحله را آزاد کنید.

بعضی از پروژه ها مثل ترجمه مرحله مرحله ای می شود پرداخت انجام شود و بعضی دیگر از پروژه ها مانند برنامه نویسی می تواند درصدی برای شروع کار پرداخت امن شود و مابقی قبل از تحویل کار، بسته به نوع پروژه خود از پرداخت امن پونیشا استفاده کنید

پس از انجام کار نظر و رتبه خود را درباره فریلنسر ثبت کنید تا به کارفرمایان دیگر در انتخاب فریلنسر کمک کرده باشید. همانظور که آنها با نظر و رتبه خود به فریلنسر شما کمک کردند.

همینطور بر اساس اطلاعات پروژه شما ما به مهارت های فریلنسر امتیاز می دهیم تا کارفرمایان بتوانند بهترین فریلنسرها را به راحتی برای پروژه خود شناسایی کنند.

سایت فریلنسر دات کام یکی از بهترین و بزرگترین سایتهای آزادکاری ( فریلنسر ) جهان نت می باشد که علاوه بر پیمانکاری پروژه، امکان جستجوی کار و استخدام نیز در آن وجود دارد. این سایت رسمی که محوریت کار خود را بر کسب و کارهای کوچک بنا نهاده است بیش از 11 میلیون کاربر از 240 کشور جهان دارد دارد که بیش از 5 میلیون پروژه انجام شده را در کارنامه خود دارند. بخش مشاغل و جستجوی کار این سایت دسته بندی بسیار عالی در نوع خود دارد که اکثر مشاغل خصوصا حوزه آی تی را شامل می شود.

 

سایت فریلنسر دات کام استرالیایی است و طبیعی است که عمده پروژه های این سایت به زبان انگلیسی می باشد، واحد مالی بر حسب دلار می باشد. این سایت برای کسانی که می خواهند سطح پروژه های خود به خارج از مرزهای نت فارسی گسترش دهند عالی است، همچنین دسته بندی عالی بخشهای جستجوی کار، پروژه و شغل این کار را برای کاربران سایت ساده کرده است.

آدرس سایت فریلنسر: www.freelancer.com

 

دانشگاه علامه طباطبایی 

دانشکده مدیریت و حسابداري 

 

استراتژي برون سپاري

 

استاد: 

دکتر مسعود حجاریان 

 

محقق: 

رفیع رهاننده پور لنگرودي

  91124319108

 

 

 

نیمسال دوم 9291 

 

 

فهرست مطالب 

عنوان                                                                                                             صفحه  فصل اول: تعاریف و کلیات 

11 مقدمه………………………………………………………………………………………………… 4

12 برون سپاري چیست؟………………………………………………………………………….. 5

13 تغییر پارادایم ها به سوي برون سپاري………………………………………………….. 6

14 سابقه برون سپاري………………………………………………………………………………. 8

15 انواع برون سپاري………………………………………………………………………………… 8

16 برون سپاري راهبردي…………………………………………………………………………… 9

17 فرامرزسپاري……………………………………………………………………………………….. 10 فصل دوم: مراحل و عوامل برون سپاري  

21 روند برون سپاري…………………………………………………………………………………. 11 

22 مراحل برون سپاري فرآیند کسب و کار…………………………………………………. 12

23 سیکل برون سپاري………………………………………………………………………………. 12

24 زیر ساخت ها و عوامل موثر بر برون سپاري……………………………………………. 13

25 دلایل برون سپاري و منابع مورد نیاز………………………………………………………. 14

26 سطوح برون سپاري………………………………………………………………………………. 15

27 عوامل درون سازمانی موثر بر برون سپاري……………………………………………… 16

28 عوامل برون سازمانی موثر بر برون سپاري………………………………………………. 17

29 مزایاي برون سپاري………………………………………………………………………………. 17

210 مشکلات و چالش هاي برون سپاري……………………………………………………….. 18 فصل سوم: اخذ تصمیم برون سپاري 

31 تصمیمات ساخت/خرید……………………………………………………………………….. 20

32 دسته بندي نیازمندي ها………………………………………………………………………. 20

33 اخذ تصمیم ساخت/خرید به کمک مدل…………………………………………………. 21

34 تحلیل هزینه اي………………………………………………………………………………….. 23

35 تدوین استراتژي برون سپاري………………………………………………………………. 25 فصل چهارم: اجزاء و ابعاد استراتژي برون سپاري  

41 اجزاي استراتژي برون سپاري……………………………………………………………….. 28

پیوست……………………………………………………………………………………………………………. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: تعاریف و کلیات

11 مقدمه 

طی سال هاي اخیر مسائلی چون شتاب تحولات محیطی، عدم اطمینان به آینده، افزایش هزینه ها، بزرگ شدن بی اندازه سازمان ها و نیز محدودیت هاي قانونی سبب شده است سازمان ها در الگوي فکري خود تجدید نظر کنند. آنها ناگریزند براي دستیابی به مزیت رقابتی در دنیاي کنونی کسب و کار به استراتژي هاي نوین روي آورند. امروزه رشد سریع تکنولوژي، افزایش سرعت تغییرات در بازار محصولات، رقبا و گسترش مرزهاي بازار شرکت ها را به سوي سازمان هاي بدون مرز سوق داده است، سازمان هایی با ساختارهاي انعطاف پذیر و شبکه هاي تأمین گسترده، سازمان هایی که قادر باشند همواره خود را با تغییرات محیط هماهنگ سازند و این خود مستلزم قابلیت دسترسی آسان و سریع سازمان به منابع مورد نیاز، همچون نیروي انسانی متخصص، دانش فنی و تکنولوژي پیشرفته در خارج سازمان است. در این حالت سازمانها جهت کسب منافع خود نیازمند یک برنامه ریزي منسجم و پیشرفته هستند. کدام مدیر به تنهایی می تواند از ارائه چنین منافعی در بهبود سازمان برآید؟ امروزه این منافع را نمی توان فقط توسط یک شرکت به تنهایی بدست آورد، چون شرکت ها تلاش می کنند تا کسب و کار خود را حول فعالیت هایی متمرکز کنند که آنها را بهتر می شناسند و فعالیت هاي دیگر را برون سپاري1 نمایند.

با ورود به هزاره سوم بسیاري از سازمانها و تأمین کنندگان آنها با شرایط رقابتی سخت و تنگاتنگ هم در سطح بازارهاي جهانی که به سرعت در حال تغییر است و هم در سطح داخل مرزهاي سازمان، روبرو هستند. مشتریان امروزي تقاضاهاي بیشتر و جزئی تر داشته و به دنبال محصولات و خدمات ارزان تر، با کیفیت بالاتر و زمان تحویل سریع تر هستند. در این بازار جدید، جهانی سازي و نوآوري هاي فنی از چالش هاي پیش روي سازمان هاست. از نقطه نظر راهبردي این عوامل موجب ایجاد بازارها و رقباي جدید تر شده و موجب سخت تر شدن شرایط رقابت و سود دهی سازمان گردیده است. علاوه بر آن موجب تقویت سازگاري و انطباق سازمانی، انعطاف بیشتر و ایجاد سیستم هاي پیشرفته در زمینه ساخت و تولید، لجستیک و زنجیره تأمین، مهندسی و سیستم هاي اطلاعاتی می شود.

امروزه سازمان ها به طور وسیعی جهت افزایش توان رقابتی و کسب سود و تمرکز بر روي مزیت رقابتی خود به دنبال برون سپاري هستند. دستیابی به مزیت رقابتی از طریق افزایش راهبرد تمایز چالش یزرگی است که سازمانها با آن مواجه هستند و باید با افزایش کارایی، استفاده از فناوري هاي جدید و کسب مهارت هاي مدیریتی به آن دست یابند. بنابراین براي دستیابی به مزایاي بیشتر بسیاري از سازمانها به برون سپاري فعالیت هاي خود اقدام نموده و بهبود کیفیت محصولات و خدمات خود را مد نظر قرا داده اند.

                                                      

  • Outsourcing

انواع مختلف همکاري ها و پیمان هاي راهبردي مابین سازمانها فراهم کننده راه دستیابی به مهارت هاي خاص و شایستگی هاي مورد نیاز براي رقابت موثر در بازارهاي جهانی است. برون سپاري یکی از انواع پیمان هاي راهبردي می باشد. در بازارهاي کسب و کار امروزي سازمان ها در یک ساختار شبکه اي به دنبال این هستند تا فعالیتهاي کلیدي را که به کمک آنها براي مشتریان ارزش آفرینی می کنند، براي خود نگه داشته و بقیه فعالیتها را به موسسات دیگري که در آن فعالیتها قابلیت اساسی دارند، واگذار نمایند.

در سال 2008 یک بررسی توسط مارکو بیوزي1 در بریتانیا انجام شد که در آن دو کلید واژه ̎  ̎outsourcing (برون سپاري) و ̎supply chain management̎ (مدیریت زنجیره تأمین) در موتور جستجوگر google جستجو شد که براي outsourcing 55 میلیون صفحه یافت شد و براي supply chain management که یکی از موضوعاتی است که در قرن اخیر به سرعت توسعه یافته، تنها 12 میلیون صفحه یافت شد. این بررسی از اهمیت کاربرد برون سپاري در صنایع امروزي خبر می دهد که با سرعت زیاد در همه ي صنایع جایگاه اصلی خود را می یابد و به سرعت از آن استفاده خواهد شد.

 

 

12 برون سپاري چیست؟ 

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

پیتر دراکر2 در ارتباط با برون سپاري و آثار ان می گوید ̎: چنین امري در واقع در حکم تحولی بنیادین در ساختار سازمان هاي جهان فرداست. این بدان معناست که دیگر الزامی نیست که سازمان هاي بزرگ به تشکیلاتی بدل شوند که تعداد زیادي افراد را در استخدام خود داشته باشند. این قبیل سازمانها به تشکیلاتی تبدیل می شوند که به درآمدهاي عالی و بهره وري بالا دست پیدا می کنند، زیرا تنها بر فعالیت هایی تمرکز می کنند که براي آنها مأموریت یافته اند. کارهایی را انجام می دهند که دقیقا به اهداف سازمانی آنها مربوط است. کارهایی را به خوبی می شناسند و به جزئیات آن آشنایند. مابقی فعالیتهاي خدماتی اینگونه سازمانها به نهادهاي بیرونی واگذار می گردد̎ . وي با ابداع نظریه کارکنان دانا3 در سال 1956 بر این موضوع تأکید کرد که افزایش آگاهی و دانش کارکنان و افراد جامعه منجر به تغییرات سازمانی و روابط کاري شده است.

وي در واقع برون سپاري را مثال روشنی از اینکه روابط مابین سازمانها در حال تغییر است می داند.

تعاریف مختلفی که از برون سپاري وجود دارد به صورت خلاصه در ذیل آمده است:

 برون سپاري عبارت است از واگذاري برخی فعالیت هاي داخلی یک سازمان به تأمین کننده آن در بیرون از سازمان و واگذاري حق تصمیم گیري به تأمین کننده بیرونی بر اساس قرارداد. در واقع در برون سپاري علاوه بر واگذاري فعالیتها و عوامل تولید ( کارکنان، تسهیلات، تجهیزات، فناوري و سایر تجهیزات )، اختیار تصمیم گیري ( مسئولیت و حق تصمیم گیري در مورد فعالیتها ) نیز در اغلب موارد واگذار می گردد.

 

                                                      

٢١ Marco BusiPeter Drucker

٣ Knowledge worker

  • برون سپاري یعنی کالاها و خدماتی که قبلا در داخل سازمان تولید می شد، از دیگران خریداري شود و از خدمات آنها استفاده گردد.
  • برون سپاري به روشی گفته می شود که طی آن، بنا بر دلایلی شرکتی قسمتی از کار خود را به شخص و یا شرکتی دیگر بسپارد.
  • برون سپاري عبارت است از واگذاري برخی از فعالیت هاي تکراري و متناوب داخلی و نیز اختیارات تصمیم گیري شرکت به پیمانکاران خارج از آن در قالب یک قرارداد و یا تفاهم نامه.
  • برون سپاري را می توان طراحی فعالیتها به وسیله ارکان ثالث، قرارداد بستن کارا و سیستماتیک با سازمان هاي بیرونی براي خرید فعالیتها و یا درجه پایینی از یکپارچه سازي عمودي در یک زنجیره تأمین تعریف نمود.
  • برون سپاري می تواند به صورت انعقاد قرارداد با یک سازمان خارجی جهت بر عهده گرفتن مسئولیت فراهم کردن مسئولیت هاي کسب و کار تعریف شود.

به طور کلی آنچه که یک مدیر به هنگام تصمیم گیري در امور برون سپاري باید در نظر بگیرد، پاسخ به چهار سوال کلیدي زیر می باشد:

  • Why (چرا برون سپاري)؟ آیا سازمان شما در کل باید استراتژي برون سپاري را انتخاب کند یا خیر؟ منافع و ریسک هاي آن چیست؟
  • What (کدام فعالیتها)؟ سازمان شما چه فعالیت هایی را باید برون سپاري کند؟
  • Whom (به چه کسی)؟ سازمان شما فعالیت هاي انتخاب شده براي برون سپاري را باید به چه ارائه دهندگان خدمتی واگذار کند؟
  • How (چگونه)؟ در سازمان شما پس از برون سپاري فعالیت ها چگونه باید اداره شود؟

13 تغییرات پارادایم ها به سوي برون سپاري

پس از جنگ جهانی دوم مدل و نگرش حاکم بر فعالیتهاي یک شرکت بزرگ یکپارچه بود که هم مالک دارایی هایش بود و هم مدیریت و کنترل فعالیتها را خود راسا بر عهده داشت. در آن دوره متفکرانی چون مارکس کینز1 و گالبرایت2 در نظریه هاي اقتصادي خود و مدیرانی مثل هنري فورد3 در عمل جنبه هاي مثبت عملکرد اقتصادي صنایع بزرگ و تولید انبوه را مورد تأکید قرار می دادند و مدیران را به مجموعه سازي مختلط4 و یکپارچه سازي5 در همه ابعاد ترغیب می کردند و تمامی فعالیت هاي مربوط به تولید یک محصول درون شرکت انجام می شد. چهار انگیزه اصلی هم در وراي این استراتژي ها وجود داشت:

                                                      

٢١ Marks Kinz  Galbraith

٣ Henry Ford

٥٤ Conglomertion Integration

1.این استراتژي ها به طور بالقوه امکان استفاده از مزایاي اقتصاد مقیاس1 را براي شرکت فراهم می کردند.

2.یکپارچگی افقی فرصت بهره مندي از یک قدرت بازار بزرگ تر را فراهم می نمود.

3.مجموعه سازي مختلط با افزایش دامنه