دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

 دولت به مجلس حاضر آمدند و ندیمان نیز نشستند. دست به کار کردند و خوردنی علی طریق الاستلات (کنایه از خوردن تا ته ) و شراب روان شد به بسیار قدح ها و بلبله ها و ساتگین ها و مطربان زدن گرفتند و وزیر شراب نخوردی  و امیر تا نزدیک نماز پیشین ببود. روز یکشنبه نهم ذی الحجه و دوم روز از آن ، عید کردند و امیر –رضی الله عنه- بدان خضراءآمد و نماز عید کرده آمده . و اولیاء و حشم و بزرگان را به خوان فرود آوردند. و بر خوان شراب دادند و بازگردانیدند دیگر روز امیر بار داد».(بیهقی،656:1350)

عمرو نوع ویژه ای از بار خاص را در دربار خود اجرا می کرد به نام «روز صله »، که در آن به حشم خود هدایایی را اهدا می کرد. گردیزی صاحب زین الاخبار آن را این طور بیان می کند:« رسم عمرو چنان بودی که چون سرِسال بگذشتی، او را دو طبل بود، یکی را مبارک گفتندی و دیگری را میمون. فرمودی تا هر دو طبل را بزدندی تا همه حشم خبر یافتندی که روز صله است …عمرو بر جای بلندی شدی و بنشستی و سوی عارض نگاه همی کردی تا همه لشکر را هر یکی را تفحص همچنین کردی و اسب و زین و افزار و آلت سوار و پیاده همه نیکو نگریستی و صله هر یک بدادی».(گردیزی،10:1327) همچنین عمرو لیث هدایایی برای خلیفه معتضد در سال 286ه.ق فرستاد؛«و آن چهار میلیون درهم و بیست و چهارپا با زین و لگام و پالان همراه پوشاک و عطر و جز آن بود.»(مسکویه،7،5:1376) این خوش خدمتی ها برخلاف آن سرکشی های دوران یعقوب که از عمرو سر می زد گواه این مطلب بوده است که صفاریان در معادلات قدرت به تغییر رویه خود پرداخته بودند و با کسب قدرت ضمنی در دوره عمرو سعی در حفظ و بقای آن با تکیه بر قدرت های بزرگ بودند.

 

 

همچنین کسانی چون انج و بکتوزون و ابوالعباس تاش و فایق و ایلمنکو که هر یک زمانی حاجب نوح بن منصور بودند، بعدها به مقامات بالاتری از جمله سپهسالاری خراسان رسیدند. برای مثال تاش که حاجب منصوربن نوح بود حتی به مقام سپاه سالاری رسید.(جرفادقانی،40:2537)

همه این صاحب منصبان  بر ضد امیر سامانی شورش کردند.(گردیزی،41:1327) به طوری که قدرت  فایق و بکتوزون حتی تا بدان جا رسید که با یکدیگر ساختند و امیر سامانی ابوالحارث را (387-389) گرفتند و کور کردند و برادرش عبدالملک را به جای او نشاندند. این حاجبان پس از آن که به مقامات دیگری هم           می رسیدند همیشه یا تا زمانی نام حاجب روی آنها می ماند. گاهی پیش می آمد که حاجبان تا مقام وزارت حکومت نیز پیش می رفتند. (بیهقی،367:1362)

منصب دیگری که در رابطه نسبتا مستقیم با حاجب بود منصب « وکیل» یا « رئیس اهل خانه امیر» بود که گویا در دوره 

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

دسته‌ها: دسته اصلی