دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی اثر بخشی ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان

شواهد تجربي و همبسته هاي شادكامي اينطور نتيجه گيري كرده بود كه فرد شادكام فردي است : زنده دل ، سالم و فرهيخته ، برون گرا ،‌ خوش بين ، آزاد از نگراني مذهبي ، داراي عزت نفس بالا و برخوردار از اخلاق حرفه اي ، تمايلات فروتني و هوش.  داينر و ساه ( 1997) شادكامي را شامل جزء مي دانستند كه عبارتند از : جزء شناختي ، يعني نوعي تفكر و پردازش كه منجر به خوشبيني فرد مي شود. جزء عاطفي و هيجاني كه همان خلق مثبت و شاد است و جزء اجتماعي كه بيانگر گسترش روابط اجتماعي فرد با ديگران و به دنبال آن افزايش حمايت اجتماعي مي باشد. در اين رابطه مايرز و داينر ( 1995) معتقدند كه وقتي از مردم پرسيده مي شود « فرد شادكام چه كسي است؟ » در پاسخ به شبكه حمايتي از روابط درون يك فرهنگ اشاره مي كنند كه به تفسيري مثبت و خوشبينانه از رويدادهاي روزمره زندگي مي انجامد.

 

   نظريه آرگايل

بنابر نظر آرگايل ( 1383) شادكامي از دو جزء اساسي عاطفي و شناختي تشكيل شده است . او بر اين باور است كه اگر از مردم سوال شود كه منظور از شادكامي چيست ، دو نوع پاسخ را مطرح مي كنند:

  • ممكن است حالات هيجاني مثبت مانند لذت بردن را عنوان كنند.
  • به طور كلي آن را راضي بودن از زندگي يا رضايت از بيشتر جنبه هاي زندگي بدانند. از نظر آرگايل ، شادكامي متضاد افسردگي نمي باشد ،‌اما شرط عدم افسردگي را براي شادكامي لازم مي داند.

در اين رابطه کاشیون و لیونل ( 2006) نيز معتقدند همانگونه كه عاطفه مثبت نقطه مقابل عاطفه منفي نمي باشد ،‌ خوشبختي نيز به معني عدم وجود بيماري يا آسيب رواني نمي باشد.

شود ،‌ غرور، شادي و يا شرمساري و اندوه افزايش مي يابد و اگر موفقيت يا شكست به عوامل بيروني نسبت داده شود ، غرور ، شادي و يا شرمساري و اندوه كاهش مي يابد. بنابراين موفقيتي كه فرد آن را به خوش اقبالي ( عوامل بيروني ) نسبت مي دهد ، از جنبه تقويتي برخوردار نخواهد بود. يكي از پيامدهاي نسبت دادن علي  در رابطه با كنترل دروني و بيروني ، رابطه آن با يكي از عوامل شادكامي يعني عزت نفس است. اگر پيامدهاي مثبت رفتار به علل دروني مانند توانايي و تلاش نسبت داده شود ،‌ باعث افزايش عزت نفس

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي اثر بخشي ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامي و کيفيت زندگي جوانان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی