دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی انواع ایهام در غزلیّات حافظ

« « بوي» به دو معنا:1- رايحه 2- اميد و آرزو؛ كه با« نافه و جعدمشكين»ايهام تناسب دارد.

« تاب» به دو معنا:1- رنج و عذاب2- پيچ و تاب زلف ؛ كه با« طرّه و جعد »ايهام تناسب دارد.

گو شمع مياريد در اين جمع كه امشب در مجلس ما، ماهِ رخِ دوست تمام است

(2/46)

« تمام» به دو معنا:1- بسنده و كامل 2- بدر(ماه تمام)؛ كه با« ماه»ايهام تناسب دارد.

چنگ بنواز و بساز، ار نبود عودچه باك؟

 

آتشم عشق و دلم عود و تنم مجمرگير

( 4/257)

« عود» به دو معنا:1- چوبي خوش بو2- نوعي ساز ؛ كه با« چنگ، بنواز و بساز»ايهام تناسب دارد.

نسيم در سرگُل بشكند گُلالة سنبل

 

چو از ميان چمن بوي آن گُلاله برآيد

(2/234)

«گلاله» داراي دو معني:1- موي پيچيده 2- كاسة گُل؛ كه با«گُل، سنبل، بوي وچمن»ايهام تناسب دارد.

در بحـر فتـاده ام چـو مـاهـي تـا يـار مـرا  به  شست گيـرد

(3/148)

«شستبه دو معنا: 1- انگشت شست 2- دام ماهي گيري ؛ كه با «ماهي و بحر» ايهام تناسب دارد.

 

 

4-1-3- ايهام تضاد

يكي ديگر ازآرايه هايي است كه پيوندي ناگسستني با ايهام دارد.آن گونه كه از اسمش، پيداست ، هيچ معني و نسبت ضد در عبارت به كار نرفته است؛ بلكه تنها شاعر يك تضادّ ِوهمي پديدآورده است. ايهام تضاد در ساخت و كاربرد با ايهام تناسب، برابر است. تنها تفاوت اين دو آرايه در معني ايهامي آن هاست. در ايهام تناسب همان گونه كه از نامش بر مي آيد،لفظ به كار رفته در معني مورد نظر با كلمه اي ديگر ، تناسب (مراعات نظير)داشت؛ ولي در ايهام تضاد، معنيِ دومّ ِواژه ايهامي با كلمه اي ديگر، رابطة تضاد پيدا مي كند. به عبارت ديگر«معني غايب با معني كلمه يا كلماتي از كلام، رابطة تضاد دارد.»(شميسا،1368: 103) « ايهام تضاد در حقيقت نوعي ايهام تناسب است كه از ريزه كاري هاي سبك حافظ به شمار مي رود و او استاد اين آرايش ادبي است زيرا همان طور كه تضاد نوعي مراعات نظير(تناسب) است ايهام تضاد نيز نوعي ايهام تناسب است.»(فرشيدورد،1349: 54)

 

خيال زلف تو پختن نه كار هر خامي است كه زير سلسله رفتن طريق عيّاريست

(4/66)


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي انواع ايهام در غزليّات حافظ

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی