دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی انواع ایهام در غزلیّات حافظ

واژة « خويش» هم به معني خودم و هم به معني خويشاوند است كه در اين صورت با« بيگانه »  ايهام تضاد دارد.

 

 

عرضه كردم دو جهان بر دل كار افتاده به جز از عشق تو باقي همه فاني دانست

(3/48)

واژة « باقي»هم به معني باقي مانده(بقيه)و هم به معني جاويدوبي زوالاست كه درمعني دوم با   « فاني»ايهام تضاد دارد.

اگردشنام فرمايي و گر نفرين دعا گويم جواب تلخ مي زيبد لب لعل شكرخا را

(6/3)

 

كام جان تلخ شداز صبركه كردم بي دوست عشوه اي ز آن لب شيرين شكر بار بيار

(8/249)

واژة « تلخ»در دو بيت بالا، هم به معني ناگوارو ناپسند و هم به معني مزة تلخ است كه درمعني دوم با «شكرو شيرين» ايهام تضاد دارد.

ز دست كوتـه خـود زيـر بـارم كه  از بالا بلندان شرمسـارم

(1/323)

 

بالا بلند عشوه گر نقش باز من

 

كوتاه كرد قصّة زهد دراز من

(1/400)

واژة«بالا»در دو بيت بالا، هم به معني قدوقامت وهم به معني بلندي و درازي است كه درمعني دوم با «كُوته /كوتاه» ايهام تضاد دارد.

خيره آن ديده كه آبش نبرد گرية عشق تيره آن دل كه درو شمع محبّت نبود

(3/208)

 

درون ها تيره شد باشد كه از غيب چـراغــي  بــركنـد  خلـوت نشينـي

(7/483)

واژة « تيره »هم به معني  ناپاك و آلوده و هم به معني تاريك و ظلماني است كه درمعني دوم با «شمع و چراغ» ايهام تضاد دارد.

گرچه راهيست پراز بيم زما تا بردوست

 

رفتن آسـان بـود ار واقف منـزل باشي

(6/456)


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي انواع ايهام در غزليّات حافظ

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی