دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی انواع ایهام در غزلیّات حافظ

نصيحت گوي رندان راكه باحكم قضاجنگ است

 

دلش بس تنگ مي بينم مگرساغرنمي گيرد

(8/149)

شهرة شهر مشو تا ننهم سر در كوه شور شيرين منما تا نكني فرهادم

(7/316)

واژة « نكُني» به قرينة هم نشيني با « فرهادو كوه »، واژة« نَكَني» را به ذهن متبادر مي كند.

آن كه به پرسش آمدوفاتحه خواند ومي رود گو نفسي كه روح را مي كنم از پِيِش روان

(2/382)

واژة « نَفَسي» به قرينة هم نشيني با « روح و جان »، واژة« نَفس (جان)»را به ذهن متبادر مي كند.

چو نافه بر دل مسكين من گره مفكن كه عهد با سر زلف گره گشاي تو بست

(5/32)

واژة « مسكين » به قرينة هم نشيني با « نافه»، واژة «مشكين» را به ذهن متبادر مي كند.

خواهم از زلف بتان نافه گشايي كردن

 

فكر دور ست همانا كه خطا مي بينم

(3/357)

 

جگرچون نافه ام خون گشت وكم زينم نمي بايد

 

جزاي آن كه با زلفت سخن از چين خطا گفتيم

(6/370)

واژة «خطا»به قرينة هم نشيني با«نافه و دوربودن(سرزمين چين)»، واژة«ختا»رابه ذهن متبادر مي كند.

چه قيامت است جانا كه به عاشقان نمودي

 

دل و جان فداي رويت بنما عذار ما را

(6/6)

واژة«قيامت» به قرينة هم نشيني با« نمودن، روي وعذار»، واژة «قامت»رابه ذهن متبادرمي كند.

 

4-2- ايهام هاي مطرح شده در كتب بديعي:

 

4-2-1- ايهام مُجرّد

شاعر يا سخنور، پس از آن كه واژه اي دومعنايي را براي ساختن ايهام به كار گرفت، هيچ لفظي مناسب با معني دور يا نزديكِ آن، ذكر نمي كند.(واعظ كاشفي،1369: 11)از اين رو لذّتي كه از كشف و دريافت اين نوع از ابهام حاصل مي شود، بيش تر است؛ زيرا تأمّل و درنگ بيش تري را مي طلبد.


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي انواع ايهام در غزليّات حافظ

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی