دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر رضايت شغلي

 
  

سنجش و تعيين شاخص مربوطه به سرمايه اجتماعي به مانند ديگر مفاهيم متأثر از تعريف مفهومي اختيار شده براي سرمايه اجتماعي، بينش نظري محقق، سطح تحليل، واحد مشاهده، داده‌هاي موجود و يا قابل جمع‌آوري، ساختار و شرايط تاريخي و حوزه مورد مطالعه مي‌باشند.

يكي از انتقادهاي صورت گرفته به كساني كه سعي در توسعه مفهوم سرمايه اجتماعي در مباحث اقتصادي دارند اينست كه هنوز الگوهاي كمي مناسبي براي اين امر ارائه نگرديده است. به طوري كلي مي‌توان گفت كه پيچيدگي مفهوم و تأثيرات اقتصادي آن از جهت كاهش هزينه‌هاي تعاملات اجتماعي و اقتصادي بپردازد اما الگوهاي نيز وجود دارند كه سعي دارند با استفاده از شيوه خود، تحليلي كمي از سرمايه اجتماعي ارائه كنند. عموماً تحليل راجع به سرمايه اجتماعي مي‌بايست بر دو حوزه متمركز شود:

اولاً: تحليل تئوريك رويكرد «توانايي» كه آماريتاس مطرح كرده، تا بفهم كه فضاي برنامه‌ريزي افراد چگونه شكل گرفته است.

ثانياً: بايست در تحليل به درون نهادها بنگريم، يعني به جاي شمارش تعداد نهادها، ويژگي‌هاي آنها را مورد بررسي قرار مي‌دهم.

سرمايه اجتماعي، به نوبه خود، هنگامي به وجود مي‌آيد كه روابط ميان افراد به شيوه‌اي دگرگون مي‌شود كه كنش را تسهيل مي‌كند سرمايه فيزيكي كاملاً ملموس، و در مهارتها و دانشي كه فرد كسب كرده است تجسم مي‌يابد.

سرمايه فيزيكي و سرمايه انساني فعاليت تسهيلي را توليد مي‌كنند، و سرمايه اجتماعي نيز همانند آنها عمل مي‌كنند مثلاً گروهي كه اعضايش زياد به يك ديگر اعتماد مي‌كنند، خواهند توانست كارهاي بسيار بيشتر از گروه‌هاي كه فاقد آن است، ‌انجام دهد.

اعم محورهاي معيارهاي و شاخص‌هاي اندازه‌گيري سرمايه اجتماعي به شرح زير مي‌باشد (علوي 1385).

عضويت در مجامع و باشگاه‌ها و انجمن‌ها و گروه هاي اجتماعي

تمايل به فعاليت در متن اجتماع و همكاري‌هاي اجتماعي

دسترسي به اطلاعات و ميزان اطلاع رساني و ميزان اطلاع رساني در سطح جامعه (ماهواره،‌اينترنت، رسانه‌ها)

تحمل‌پذيري نسبت به تنوع و تكثر

ارزشمند دانستن زندگي

SC=SNi (i = ltot)

N  متغير نشان دهنده تعداد اعضاي هر گروه و i نشان دهنده شماره گروه مربوطه است. به اعتقاد وي در يك جامعه مدني، هم تعداد گروه‌ها و هم تعداد اعضاي آنها از متغيرهاي بسيار مهم هستند. اين گروه‌ها مي‌توانند در قالب‌هاي صنف‌هاي حرفه‌اي، گروه‌هاي سياسي، كلوپ‌هاي جوانان و نظاير اين‌ها باشند. پايين بودن تعداد N قدرت گروه‌ها را براي دست‌يابي اهداف خود ممكن است كاهش دهد و پايين

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر رضايت شغلي

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر رضايت شغلي

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی

دسته‌ها: دسته اصلی