دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

 

بعد از عملیات های فوق تعداد 63 شرکت باقی می مانند که به عنوان نمونه انتخاب شدند که البته این تعداد با توجه به جدول کرجسی مورگان باید در نظر گرفته شود که در بخش بعدی بیشتر توضیح داده می شود.

 

3-3-2 جدول نمونه گیری مورگان برای تعیین حجم نمونه

جدول3-2 برآورد حجم یا اندازه نمونه از جامعه

حجم یا اندازه حجم یا اندازه حجم یا اندازه حجم یا اندازه حجم یا اندازه حجم یا اندازه
نمونه جامعه نمونه جامعه نمونه جامعه
291 1200 140 220 10 10
297 1300 144 230 14 15
302 1400 148 240 19 20
306 1500 152 250 24 25
310 1600 155 260 28 30
313 1700 159 270 32 35
317 1800 162 280 36 40
320 1900 165 290 40 45
322 2000 169 300 44 50
327 2200 175 320 48 55
331 2400 181 340 52 60
335 2600 186 360 56 65
338 2800 191 380 59 70
341 3000 196 400 63 75
346 3500 201 420 66 80
351 4000 205 440 70 85
354 4500 210 460 73 90
357 5000 214 480 76 95
361 6000 217 500 80 100

3-5 روایی و اعتبار ابزار جمع آوری اطلاعات:

با توجه به اینکه اسناد و مدارک مورد نیاز از طرف حسابرسان شرکت و سازمان حسابرسی بررسی و تایید می شوند، همچنین با توجه به نظارت سازمان حسابرسی بر روی اسناد و همچنین نظر اساتید، به نظر میرسد دارای اعتبار و روایی لازم باشند.

 

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

در این پژوهش ابتدا با استفاده از ابزار آمار توصیفی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و در ادامه چون نمونه مورد بررسی از 50 شرکت می باشد نرمال بوده و بنابراین برای آزمون فرضیه ها از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده می شود. بدان معنی که با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 19 و با توجه به اینکه متغیرهای مورد بحث ما از نوع فاصله ای می باشد برای تحلیل فرضیه های فرعی پژوهش به دلیل نرمال بودن از ضریب همبستگی پیرسون و برای تحلیل فرضیه اصلی پژوهش نیز از رگرسیون استفاده می گردد.

3-7 متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها:

متغیرها یکی از عناصر اصلی پژوهش می باشند. آنها می توانند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولا می توانند ارزشهای عددی متفاوتی بپذیرند ( به زبان آماری، یعنی واریانس داشته باشند ). ( هومن ، 1373، 113 )


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر