دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

-3-1 پیشنهادات منتج از فرضیه ها

فرضیه اول خروجی رگرسیون پیشنهادات
بین سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تامین مالی از طریق سود انباشته رابطه معناداری وجود دارد.  

 

878/0

باتوجه به فرض مزبور و خروجی رگرسیون منتج از این فرض پیشنهاد می گردد که جهت تامین مالی اقدام به احداث صندوق های مالی باتوجه به نیازهای جامعه و صنعت بورس اقدام نموده تا بتوان در سود آوری گام موثری برداشت.
بین سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تامین مالی از طریق تامین مالی بلند مدت رابطه معناداری وجود دارد.  

784/0

باتوجه به فرض مزبور و خروجی رگرسیون منتج از این فرض پیشنهاد می گردد که با شکل گیری وام های دو شخصیتی و اصلاح در سیستم فعلی وام بانکی و حذف عامل واسطه ای بانک ها اقدام به تامین مالی نمود.
بین سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تامین مالی از طریق تامین مالی کوتاه مدت رابطه معناداری وجود دارد.  

882/0

باتوجه به فرض مزبور و خروجی رگرسیون منتج از این فرض پیشنهاد می گردد که با حذف بهره از نظام بانکی و کوچک نمودن تخصصی نهادهای مالی و اجرا سیستم بانکی مختص به وام های کوتاه مدت در بعد بورس به تامین مالی در این مجرا نمود.

5-4 محدودیت های تحقیق

معمولاً هر محقق براي شروع كار وادامه كار پژوهشي خود با موانع و محدوديتهاي بيشماري مواجه خواهد شد. از جمله محدوديتها و مسائلي كه در تحقيق حاضر محقق را با مشكل مواجه نموده وباعث كند شدن سرعت ارائه تحقيق گردانيده عبارتند از:

5-4-1 محدویت های تحت کنترل محقق

  • عدم تمايل پاسخ دهندگان به افشا نمودن و اطلاعات و گزارشهای دقیق که محقق با مراجعه حضوری و مصاحبه تکمیلی به رفع آنها اقدام نموده است.
  • عدم همکاری شرکت ها و عدم ارائه اسنادات ثبت شده جهت استقراض مالی این شرکت ها به محقق

5-4-2 محدودیت های خارج از کنترل محقق

  • روبروشدن محقق با محدوديت منابعي كه پيرامون ابعاد تامین مالی از ديدگاه بومي وجود دارد، که با توجه به نو بودن موضوع و جدید بودن آن طبیعی است. انتظار می رود در آینده راه برای تحقیقات وسیعتر به وجود آید.
  • كمبود يا فقدان منابع علمي قابل دسترسي و قابل استفاده جهت تحلیل و تجزیه داده ها
  • عدم اطمینان شرکتها به محقق جهت همکاری در دریافت صورتهای مالی


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر