دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

منابع و ماخذ

 1. آذر، عادل، مومنی منصور، 1386، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، ج اول، انتشارات سمت، چاپ 13.
 2. انواری رستمی، علی اصغر، 1388، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، تهران، چاپ اول ، طراحان نشر.
 3. بری لی ، ریچارد و همکاران، مدیریت مالی پیشرفته، 1386، مترجم علی پارسائیان، تهران، انتشارات میر.
 4. بریلی و مایرز، 1386، مدیریت مالی، مترجم مهدی ابزاری و همکاران.
 5. بنابی، مهدی، 1386، بررسی رابطه بین سود سهام نقدی با ارزش افزوده اقتصادی وبازده دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بناب .
 6. تقوی، مهدی، 1390، مدیریت مالی 2، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، بیتا.
 7. تقوی مهدی،1389، مدیریت مالی 1، تهران ، انتشارات دانشگاه پیام نور بیتا.
 8. تهرانی، رضا، 1388، مدیریت مالی، تهران، انتشارات نگاه دانش، چاپ دوم.
 9. جوان دوست، اسماعیل، 1389، بررسی رابطه بین شیوه های تامین مالی و ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، بناب.
 10. خاکی ،غلامرضا 1388، روش تحقیق بارویکری بر پایان نامه نویسی، تهران، انتشارات بازتاب.
 11. خاکی، غلامرضا، 1379، روش تحقیق در مدیریت، ناشر مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول.
 12. دیوید ای هان، 1377، مبانی مدیریت مالی، مترجم محمد حسین جنانی و همکاران، انتشارات ذره بین، اراک.
 13. رجب زاده، خورشیدی و همکاران، 1385، بررسی تجزیه و تحلیل نقش بازار پول در هزینه سرمایه شرکت ها، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، سال ششم، شماره اول.
 14. رحمانی کمال الدین، 1374، بررسی روش های تامین مالی ( وام های بلند مدت و انتشار سهام عادی) و تاثیر آنها بر روی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس.
 15. رزاقی، محمد مهدی، 1386، بررسی روش های تامین مالی شرکت های صنعت خودروپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، دانشکده مدیریت تهران.
 16. رهنمای رودپشتی، سعید، 1385، مدیریت مالی راهبردی، انتشارات کسا کاوش.
 17. ریموند کیوی، لوک وان کامپنهود،1388، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه دکتر عبدالحسین نیک گهر، نشر توتیا، چاپ چهارم.
 18. ریموند، پی نوو، 1379، مدیریت مالی ج اول، مترجمان علی جهانخانی و علی پارسائیان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، تهران.
 19. سرمد، زهره و همکاران، 1381، روش تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه، چاپ ششم.
 20. شباهنگ رضا، 1385، مدیریت مالی جلد 9، تهران، سازمان حسابرسی، نشریه شماره 92 ، چاپ اول.
 21. شباهنگ رضا، 1384، مدیریت مالی جلد 2، تهران، سازمان حسابرسی، نشریه شماره 102، چاپ چهارم.
 22. Anderson Gordon; An Empirical Note on the Indepedence of Thecnology and Financial Stracture ; Canadian Journal of Economic, vol 23. Aug 1990


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر