دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

بازفروش کالاي فاسد شدني

همان طوري که در بند 3 ماده 48 قانون فروش کالا آمده فروشنده اي که کالاي فاسد شدني را در اختيار دارد و تصرف آن را حفظ کرده ، تنها در صورتي مايل به تحويل کالا خواهد بود که پرداخت همزمان قيمت صورت گيرد . طبق مفهوم اين بند در صورتي که کالا ها با گذشت زمان از نظر فيزيکي رو به زوال رفته و خراب شود کالاي فاسد شدني خواهد بود و همچنين کالايي را که به درجه اي رسيده که در مفهوم تجاري غيرقابل معامله شده باشد به احتمال زياد خراب و فاسد شناخته مي شوند ، منظور از مفهوم تجاري يعني اين که آن گونه که در اصل معامله مي شوند به صورت جديد نيز توسط تجار مورد معامله قرار بگيرند . اما نکته اي که بايد به آن توجه کرد اين است که مفهوم فسادي که در اين بند آمده کاهش احتمالي در ارزش کالا که همراه با افت قيمت بازار آن کالا را در بر نمي گيرد و مشمول فساد نخواهد بود ۴ .

عبارت « و خريدار ظرف يک مدت متعارف قيمت را پرداخت نکرده باشد » به اين معني است که هم براي کالاي فاسد شدني است و هم براي صورتي که کالا فاسد شدني نيست اما فروشنده با دادن اخطار به خريدار کالا را بازفروش مي نمايد .

اين عبارت بدين معناست که پس از گذشت زمان مشخص براي پرداخت قيمت کالاي فاسد شدني پيش از آن که فروشنده بتواند کالا را بازفروش کند خريدار مقصر مي تواند در زمان متعارفي قيمت را بپردازد . مسئله اي که در اين خصوص وجود دارد اين است که در مورد کالاي قابل فساد « مهلت متعارف » از چه زماني محاسبه مي شود ؟

نکته اي که از اين بند به صراحت برمي آيد اين است که در صورتي که کالا فاسد شدني است نيازي به ارسال اخطار بازفروش نيست ، در نتيجه مطمئناً اين زمان در اين مورد از زمان اخطار شروع نمي شود . در موردي که کالا فاسدشدني باشد تنها زماني که مي تواند محاسبه شود زمان مشخص شده به موجب قرارداد خواهد بود ؛ پس اگر اين زمان در قرارداد مشخص نشده باشد مهلت متعارف از زماني شروع مي شود که قرارداد منعقد شده است . با اين وجود به موجب قانون عادي قرارداد « زمان » اساس قرارداد مي باشد ، هر زمان که شرايط و اوضاع و احوال موجود در قرارداد يا ماهيت موضوع نشان دهد که در زمان مشخصي که مطابق با « قراردادهاي تجاري » ۱ مشخص مي شود بايد تعهد صورت گيرد ، بايد اين تاريخ رعايت شود ۲ .

در واقع قانونگذار در دو صورت زمان را در قرارداد مهم دانسته است ، مورد اول هنگامي است که کالا در حال فساد باشد و مورد دوم درصورتي است که قرارداد فوري باشد ( که موضوع بحث ما نيست ) و در ساير موارد اين گونه نمي باشد ۳

4 . A. G. Guest & et al , Ibid , p . 818 – 819 .

1 . Mercantile Contracts

2 . Ibid , p . 819 – 820 .

3 . John Macleod , Ibid , p . 733 .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

دسته‌ها: دسته اصلی