دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

بازفروش در حقوق انگلستان

در حقوق انگلستان فروشنده در بعضي موارد توانايي انتقال مالکيت به خريدار دوم را دارا مي باشد .

مبناي بازفروش در حقوق انگلستان برخلاف کنوانسيون در تمامي موارد بر انحلال قرارداد نخست است يعني قبل از اين که مالکيت به خريدار جديد منتقل شود بايد از مالکيت خريدار نخست به فروشنده منتقل و از طريق وي به خريدار جديد انتقال گيرد ۱ .

اين توانايي خود به دو صورت مي باشد ، در برخي موارد اين توانايي به صورت حق است و در بعضي موارد ديگر به صورت يک اختيار مي باشد .

در خصوص تفاوت ميان اين دو صورت بايد گفت که ، وقتي فروشنده اختيار فروش مجدد کالا را دارا مي باشد با اقدام خود خريدار نخست را از مالکيت کالا محروم مي کند به عبارت ديگر با فروش مجدد کالا قرارداد اصلي را نقض مي نمايد و به علت اين نقض قرارداد فروشنده در مقابل خريدار اصلي مسئول مي باشد ۱ . اما در حق بازفروش اين گونه نيست چرا که در حق بازفروش فروشنده بدون اين که قرارداد اوليه را نقض کند يا مرتکب شبه جرم شود اقدام به فروش مجدد کالا مي نمايد ولي همانند اختيار بازفروش مسئول نمي باشد ۲ .

گفتار اول : اختيار بازفروش در حقوق انگلستان

در حقوق انگلستان فروشنده در موارد زير اختيار بازفروش۳  کالا را دارد :

الف _ وقتي که فروشنده در هنگام بازفروش مالکيت کالا را داشته باشد .

ب _ در صورتي که فروشنده مالکيت کالا را به خريدار اوليه منتقل کرده باشد با اين حال کالا را همچنان در تصرف دارد .

ج _ جايي که مالکيت کالا به خريدار نخست منتقل شده ، در صورتي که فروشنده حق حبس يا حق توقيف کالاي در حمل ونقل را اعمال نمايد و به وسيله بازفروش کالا مالکيت معتبري را به خريدار دوم منتقل کند .

بند اول : وقتي که فروشنده در هنگام بازفروش مالکيت کالا را داشته باشد

در اين حالت اگر چه فروشنده به فروش کالا با خريدار نخست توافق کرده اما چون مالکيت را هنوز منتقل نکرده به عنوان مالک کالا مي تواند به موجب قرارداد ديگر مالکيت معتبري را به خريدار دوم منتقل نمايد اگر چه اين اقدامش مي تواند منجر به نقض قراردادش با خريدار نخست شود ۴ . به طور مثال در دو پرونده در انگلستان مقرر شد که تصرف فروشنده در کالاها عملي است که به عنوان فسخ قرارداد محسوب مي شود ۵ و حتي زماني که اختيار بازپس گيري کالا در قرارداد تصريح نشده فروشنده اي که ثمن را دريافت نکرده حق دارد کالا را از خريدار دوباره پس بگيرد .

اين حالت را که فروشنده مالکيت کالا را در زمان بازفروش دارد ، در ماده 48 قانون فروش کالا انگلستان مصوب 1979 مورد اشاره قانونگذار قرار نگرفته و فقط به طور ضمني اشاره شده که در صورتي که مالکيت کالا براي فروشنده محفوظ باشد او به وسيله بازفروش اين توانايي را دارد که کالاي فروخته شده را به خريدار دوم منتقل نمايد .

1 . سيد حسين صفايي ، پيشين ، ص 457 .

1 . A. G. Guest & et al , Benjamin’s Sale of Goods , 1997 , 5ed , London , Sweet & Maxwell , p . 804 .

2 . Ibid , p . 807 .

3 . Power to Resale

4 . Ibid , p . 804 .

5 . Hewison v. Rickets , 1894 . Att v. Pritchard , 1928 . Cited by : H. G. Beale & et al , Chitty on Contracts : Specific Cantracts , 2004 , 29ed ,vol 2 , London , Sweet & Maxwell , p . 1456 .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

دسته‌ها: دسته اصلی