دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

معرض نمونه هاي روشن و زنده از قهر و پرخاشگرانه قرار مي گيرند . تماشاگر خشونت بودن يا مورد خشونت واقع شدن در هنگام كودكي فرد را در معرض خشونت هاي بعدي قرار مي دهد و خشونت را به عنوان وسيله اي براي ابراز خود ، حل مشكلات و كنترل و تسلط بر ديگران به كار مي برد . گرفتن پاداش هاي مستقيم براي بكار گيري خشونت در روابط روزمره فرد ممكن است تنفر مرتبط با خشونت را كاهش دهد .

بطور كلي از پژوهش طبيعي و ميداني بهره اي نگرفته اند و در نتيجه اعتبار بسياري از يافته هاي آن بايد زير سؤال قرار گيرد .

3- آخرين مسئله در ارتباط با نظريه يادگيري اجتماعي جبرگرايي بودن آن است ، به عبارت ديگر ، نظريه يادگيري اجتماعي اعتقاد دارد كه رفتار فرد بطور كامل بوسيله تجربيات آموخته شده آنها هدايت مي گردد و به هيچ وجه براي فرد احتمال آزادي انتخاب قائل نيست ( همان منبع ، 1386 : 72 )

نظريه فرصت افتراقي « ادوين ساترلند »

« ادوين ، اچ ، ساترلند » در سال 1939 براي نخستين بار نظريه « همنشيني افتراقي » را مطرح ساخت . بنابراين نظريه ، نزديكان و همسالان كه بزهكار مي باشند تأثير زيادي بر تشكيل تقويت نگرش بزهكاري مي گذارند و فرد را به سوي بزهكاري سوق مي دهند . به عبارت ديگر ساترلند معتقد است كه رفتار انحرافي از طريق داشتن روابط اجتماعي با انواع خاص از مردم آموخته مي شود . بنابراين براي اينكه فردي بزهكار شود ابتدا بايد بياموزد كه چگونه مي توان مرتكب انحراف شد و تعريف هايي را فرا گيرد كه توسل به رفتارهاي كجروانه را نوعي ارزش و نياز عمومي اعضاي جامعه محسوب كند . وي اين تعريف را در فرآيند همنشيني با بزهكاران فرا مي گيرد . « به عبارت روشن تر ساترلند معتقد است كه افراد مستعد كجروي در همنشيني هاي خويش با افراد جامعه تعريف هايي را فرا مي گيرد كه گاه موافق و زماني مخالف رفتارهاي كجروانه است . اگر تعاريفي كه رفتار كجروانه را قابل قبول و ارزش نشان مي دهد قوي تر از تعاريف مخالف رفتار كجروانه با فرد القا شود و دفعات تكرار اين تعاريف بيشتر باشد ، احتمال ارتكاب كجروي در فرد بيشتر است . (Defiure,1966:11  ) .

علاوه بر اين ساترلند معتقد است كه قالب رفتار تبهكارانه در درون گروههاي نخستين به ويژه گروههاي همالان فرا گرفته مي شود و تأثير گروههاي همالان در دوره بلوغ به اوج خود مي رسد . تمايل به گرايش نسبت به كجروي در همه افراد و در همه همنشيني ها نيست . اين تمايل بر حسب ملاكهايي همانند فراواني معاشرت ، شدن ارتباط و دوام ارتباط فرد با كجروان يا غير كجروان و سن افراد سنجيده مي شود . به عبارت ديگر هر چه تماس فرد با همالان بزهكار و يا اعضاي خانواده كجرو بيشتر باشد احتمال كجروي افراد بيشتر از زماني است كه وي با فرد خويشاوند كجرو دور خويش تماس داشته باشد ( شدت تماس ) .

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد روانشناسی: بررسی خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

دسته‌ها: دسته اصلی