دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

كجروي انقلابي[1]: رفتارهايي كه شكننده هنجارهاي موجود مي باشند اما به هدف متحول ساختن جامعه بيمار و توسط افراد برخوردار از تواناييها و برجستگيهاي متعالي صورت مي دهند .

3- كجروي چوله[2]: كه به نظر دوركيم بر اثر توسعه خواهشهاي خودخواهانه فرد شكل مي گيرد اما در يك جامعه بيمار و در وضعيت زائل شدن حاكميت اقتدار جمع بر رفتارهاي اعضاء . در چنين شرايطي افراد دوركيم پس مفهوم آنومي را در كار تجربي اش به نام خودكشي[3] به منظور تحليل علل خودكشي در جوامع اروپايي مورد استفاده قرار داد . او در كتاب ديگر خود به نام « قواعد روش جامعه شناختي »[4] نظريه كاركردي آنومي را تشريح نمود و جرم و كنترل اجتماعي را به روشني تبيين نمود . در اين كتاب ، آنومي با تغييرات اجتماعي در رابطه قرار گرفته است .

آنومي مركز بحث نقطه نظرات دوركيم در تحليل بي نظمي هاي اجتماعي ، هرج و مرج ، رفتار ضد اجتماعي و رفتار انحرافي . آنومي و اقتصاد آسيب پذير از خصوصيات ويژه جوامع صنعتي است . اين اقتصاد شرايطي را آماده مي كند كه تحت آن مردم بيشتر فردگرا مي شوند و در اين فرآيند وفاق جمعي و ارزشها و هنجارهاي مشترك تضعيف مي شوند زيرا رفتار خودخواهانه و فردگرايانه رشد مي يابد . بنابراين به نظر دوركيم ارتباط تنگاتنگي بين آنومي ، بحران اقتصادي ، كنترل اجتماعي و رفتار انحرافي وجود دارد . در واقع دوركيم ، در بحث راجع به كجرفتاري به ابعاد گوناگون توجه  مي كند ؛ از جمله بعد رواني و بعد اجتماعي ، از يك طرف از نظر نظم اجتماعي و از طرف ديگر از نظر ارزشهاي اجتماعي مطرح مي گردد . بدين ترتيب كه عليرغم اينكه دوركيم به تحليل هاي بيولوژيكي و رواني نمي پردازد اما اظهار مي دارد كه افراد جامعه از نظر توانايي پذيرش نظم متفاوت هستند ، در سطح اجتماعي از نظر توانايي تحميل نظم متفاوت هستند ؛ از نظر ارزش ها ، ارزشهاي اجتماعي از نظر توانايي دستيابي به يگانگي اجتماعي متفاوتند . بنابراين دو مسئله نظم يگانگي نيز از نكات مهم مورد توجه دوركيم بوده است (همان منبع، 1386 : 155 ) .

علت اصلي تحقق آنومي از نظر دوركيم ، تحولات شتابزده اقتصادي است ، زيرا اين تحولات باعث به وجود آمدن نوعي بحران در نظام ارزشي و هنجاري جامعه مي شود . در اين شرايط ، پيامدهاي اين تحولات شتابزده عناصري مانند ثروتهاي ناگهاني را در مقابل آن قرار مي دهد ، عناصري كه وجود فقر را تحمل پذير مي كند . فقر قابل تحمل در كنار آرزوهاي بلند پروازانه به تصوير يا قول در مي آيد كه ساختار پايدار نيازهاي افراد در هم مي ريزد و شكل گيري اين آرزوهاي بي حد ، توان كنترل اين ساختار را از نظم[1] – Functional Deviant

[2] – Skewed Deviant

[3] – Suicide

[4] – Rules of Sosiological Method


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد روانشناسی: بررسی خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

دسته‌ها: دسته اصلی