دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

2

هنجارهاي سنتي  مي گيرد . در اين اوضاع و احوال نيازها هم ارضا نمي شوند . اينجاست كه ابزارهاي مشروع و نامشروع براي خلاصي از آن وضعيت به كار گرفته مي شود .

نقد و ارزيابي نظريه دوركيم

دوركيم جامعه شناس فرانسوي است كه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم آثار خود را به چاپ رساند و بخصوص در سه اثر او – تقسيم كار اجتماعي ، خودكشي و قواعد روش تحقيق در جامعه شناسي – مسئله انحراف مطرح شد . در اين مرحله توجه دوركيم به تغييرات ساخت جامعه اروپايي است كه از زماني انحراف را امري اجتماعي در نظر گرفته است كه هنوز در نظر بسياري از محققين كجرفتاري پديده اي ذاتي و فطري محسوب مي شده است . بنابراين با وجود انتقاداتي كه بر نظريه دوركيم وارد شده است مي توان ادعا كرد كه اين نظريه حتي در زمان معاصر نيز پيشرو است و نكات مهمي از رابطه فرد و جامعه مطرح مي سازد . از نظر دوركيم ، كجرفتاري نمايشگر شرايط ناموزون ميان فرد و جامعه است ، جامعه اي كه دچار بيماري است . انسان اسير جامعه است و جامعه مسئول انحرافات اجتماعي است . بسياري از جامعه شناسان معتقدند كه دوركيم نيز همانند مرتن توانسته است يك راه حل اصلاحي مناسب و عملي براي جامعه ارائه دهد .

نظريه بي سازماني اجتماعي« مرتن [1]»

« رابرت . كي . مرتن » يكي از آغاز گران جامعه شناسي مشكلات اجتماعي است . او در زمينه طرح مفاهيم ، روش ، نظريه و مباحث اين حوزه تلاش بسياري نموده است . در كتاب « جامعه شناسي مسائل اجتماعي معاصر » يك فصل حدوداً 50 صفحه اي را به نظريه هاي جامعه شناسي مسائل اجتماعي اختصاص داده است . او سعي نموده است تا در قالب چارچوب بي سازماني اجتماعي ( كاركردهاي آشكار و پنهان ) به بررسي مشكلات اجتماعي مي پردازد . مرتن در مقاله معروفش تحت عنوان « ساخت اجتماعي آنومي » مفهوم آنومي « دوركيم » را تعديل نمود و آن را در معناي خردتري از نظريه دوركيم در نظر گرفت . به عبارت ديگر ديدگاه مرتن بيش از آنكه جامعه شناسي كلان باشد ، جامعه شناسي خرد است ، حال آنكه ديدگاه دوركيم ، جامعه شناسي كلان مي باشد . در عين حال مرتن خود تأكيد دارد كه مفهوم آنومي را از مفهوم « نظم اخلاقي » در ديدگاه دوركيم وام گرفته و آنرا در خصوص وضعيتهايي به كار برده است كه در آن ، ساختار اجتماعي ، آرزوهاي متعارفي را بر مي انگيزاند و در همان حال شيوه هاي دستيابي بدان را محدود مي سازد .

يكي از امتيازات مرتن اين است كه او مفهوم آنومي را نه فقط در تبيين خودكشي بلكه در مورد انواع ديگر رفتار انحرافي به كار برده است . از سوي ديگر مرتن به جاي اينكه مانند دوركيم بر وضعيت رواني كجروان[1] – Robert.k.merton


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد روانشناسی: بررسی خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

دسته‌ها: دسته اصلی