دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

تأكيد كند بر موقعيتها و منزلتهاي اجتماعي اي مي نهد كه فرد در آنها استقرار دارد . اين تأكيد ، تبيين وي را در زمره تبيينهاي كاملاً جامعه شناختي قرار مي دهد و نشان مي دهد كه چگونه ممكن است كجروي به شكل سازمان يافته توسط خود جامعه ايجاد شود .

در هر حال از نظريه مرتن با نامهاي متعددي مانند « نظريه فشار ساختاري » ، « نظريه انگيزشي » ، « نظريه بي هنجاري » و « نظريه بي سازماني اجتماعي » ياد مي شود . از نظر مرتن آنومي فشاري است كه در اثر ستيز بين اهداف و هنجارهاي پذيرفته شده در جامعه با واقعيتهاي اجتماعي موجود ، بر افراد وارد مي آيد . گسستگي ميان اهداف و وسايل موجود ضعف تعهدات فرد – گاهي اوقات نسبت به اهداف و گاهي اوقات نسبت به وسايل مشروع – مي گردد و فرد را در وضعيت بي هنجاري قرار مي دهد . فرد در اين وضعيت كه ارزشها و هنجارهاي مانعه الجمع را به وي القا مي كند ناچار است يكي را انكار كند و ديگري را بپذيرد و در نتيجه مرتكب كجروي شود .

افراد در اين شرايط ( بي هنجاري ) واكنشهاي متفاوتي را در برابر ساختارهاي قابل دسترس فرصت و ايجاد تعادل ميان اهداف و وسايل از خود نشان ميدهند . مرتن روشهاي سازگاري[1] افراد با اين شرايط را به شرح زير طبقه بندي مي كند :

1- همنوايي[2]: همنوايي به معناي پذيرش اهداف رسمي و ابزارها و وسايل نهادي شده براي رسيدن به آن اهداف است به اين معني كه افراد اهداف و وسايل را مي پذيرند حتي اگر در زمينه نيل به آن اهداف و وسايل ناموفق باشند . به عقيده مرتن ، شرط پايداري حيات اجتماعي يك جامعه آن است كه اكثريت افراد همنوايي را به عنوان شيوۀ زندگي بپذيرند .

2- نوآوري[3]: نوآوري به معناي كوشش براي رسيدن به اهداف رسمي از طريق ابزارهاي غير قانوني مي باشد . به عبارت ديگر نوآوري واكنش افرادي است كه اهداف مقبول اجتماعي را مي پذيرند اما امكان برخورداري از ابزارها و شيوه هاي نهادينه دستيابي به آن را در اختيار ندارند ؛ به همين دليل براي نيل به آن اهداف و به شيوه ها و وسايلي متوسل مي شوند كه خودشان ابداع كرده اند .اين شكل كجروي شايع ترين شيوه آن است و بيشتر در ميان طبقات پايين جامعه كه وسايل نيل به اهدافشان توسط ساخت هاي اجتماعي محدود شده است و مشاهده مي شود.

3- مناسك گرايي[4]: مناسك گرايي به اين معناست كه ابزارهاي مشروع به وسيله فرد رعايت ميگردد اما اهداف به فراموشي سپرده شده است . اين افراد چون مي دانند كه قادر به نيل به اهداف نيستند رسيدن به[1] – Adaptation

[2] – conformity

[3] – Innovation

[4] – Ritualism‌


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد روانشناسی: بررسی خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

دسته‌ها: دسته اصلی