دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

 

6- كنترل: قوانين و مقررات ناظر بر رفتار افراد.

7- هويت: ميزان يا درجه اي كه افراد، خود را متعلق به سازمان و سازمان را متعلق به خود مي   دانند.

8- سيستم پاداش: ميزان وابستگي پاداش ها به شايستگي افراد.

9- سازمان يا پديده ي تعارض: ميزان پذيرش تعارض يا انتقاد در سازمان.

10- الگوي ارتباطي: ميزان اعمال سلسله مراتب در اختيارات (رابينز،1378).

 

2-2-6- نقش و كار كردهاي فرهنگ در سازمان

– فرهنگ تعيين كننده ي مرز سازمان بوده و سازمان ها را از هم تفكيك مي نمايد.

–  نوعي احساس هويت به پيكر اعضاي سازمان تزريق مي كند.

–  فرهنگ باعث مي شود كه در افراد نوعي تعهد نسبت به چيزي به وجود بيايد كه آن چيز بسي بيش از منافع شخصي فرد است.

–  فرهنگ موجب ثبات و پايداري سيستم اجتماعي مي گردد. فرهنگ از نظر اجتماعي نوعي چسب به حساب مي آيد كه مي تواند از طريق ارائه استاندارد هاي مناسب، اجزاي سازمان را به هم متصل كند.

– فرهنگ به عنوان يك عامل كنترل به حساب مي آيد كه موجب بوجود آمدن يا شكل دادن به نگرش ها و رفتار كاركنان مي شود(رابينز، 1374).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
عملكرد بالا همراه با كارآيي و عمليات آرام آن است. موفقيت بر حسب تحويل قابل اعتماد، برنامه زمانبندي مشخص، و هزينه ي پايين تعريف مي شود. مديريت كاركنان بر مبناي امنيت شغلي همراه با پيش بيني پذيري است ( كامرون و كوئين ، 2006).

فرهنگ باشگاهي3:

سازمان هايي داراي فرهنگ باشگاهي است كه بر حفظ و بقاي دروني و انعطاف پذيري، علاقه به افراد و حساسيت نسبت به مشتريان تأكيد دارد. مكان و فضاي كاري سازمان هاي با فرهنگ باشگاهي بسيار دوستانه است، جايي كه كاركنان در بسياري از موارد با يكديگر اشتراك دارند. درست

مثل اعضاي يك خانواده ي بزرگ. انسجام سازماني از طريق وفاداري به سنت ها ايجاد مي شود.


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده دراداره كل پست استان آذربايجان شرقي

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر