دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

 

 
1- Cameron & Cuinn

2-The Hierarchy culture

– Club culture  3

تعهدات سازماني بسيار بالاست. سازمان ها بر منافع بلند مدت توسعه منابع انساني و دستيابي به درجه بالايي از انسجام و اخلاق تأكيد مي ورزد.

موفقيت در چنين سازمان هايي بر حسب ميزان حساسيت نسبت به مشتريان و علاقه به مردم تعريف مي شود. سازمان پاداش ويژه اي براي كارهاي گروهي، مشاركت و توافق آرا قائل است ( كامرون و كوئين، 2006).

فرهنگ بازاري1 :

سازمان هايي داراي فرهنگ بازاري است كه بر موقعيت يابي همراه با نياز و ثبات و كنترل تأكيد مي ورزد. چنين سازمان هايي نتيجه گرا2 هستند و توجه اصلي شان انجام درست كارهاست. كاركنان با يكدگر رقابت نموده و هدف جو هستند. رهبران چالش طلب، مولد و محرك هايي سخت كوش هستند، آنها افرادي پيگير و پايدار هستند. آن چيزي كه سازمان را به هم متحد و يكپارچه مي سازد، تأكيد بر برنده شدن است. شهرت و موفقيت جزء علاقه همگان است. تأكيد بلند مدت بر اقدامات رقابتي و دستيابي به اهداف و مقاصد كمي است. موفقيت بر حسب ميزان نفوذ در بازار تعريف مي شود و رهبري بازار و قيمت (هزينه) مهم است و سبك سازمان حركت سخت كوشانه و رقابت آميز است ( كامرون و كوئين، 2006) .

فرهنگ ادهوكراسي:

سازمان هايي داراي فرهنگ ادهوكراسي هستند كه بر موقعيت يابي بيروني و انعطاف پذيري بالا و فردگرايي تأكيد مي ورزند. فضا و محيط كاري چنين سازمان هايي پويا، كارآفرين و خلاق بوده و كاركناني ريسك طلب، همراه با رهبراني نوآور و خلاق را ترغيب مي كند. آن چيزي كه مايه همبستگي و انسجام سازمان هاي داراي فرهنگ ادهوكراسي مي شود، تعهد به تجربه گرايي و نوآوري است. تأكيد بر آن است كه در لبه ي پرتگاه حركت شود( پيشتاز و پيشگام نوآوري و خلاقيت باشند). تأكيد بلند مدت چنين سازمان هايي بر رشد و كسب منابع جديد است. موفقيت به معناي منحصر به فرد شدن و ارائه توليدات يا خدمات نوين است . رهبر توليد يا خدمات خاص شدن در چنين فرهنگ سازماني مهم است و سازمان بر ابتكار و آزادي عمل فردي تأكيد مي ورزد ( كامرون و كوئين، 2006).

 

2-2-9- سطوح فرهنگ سازماني شاين

مفروضات اساسي:

 

3- ترامينارس (2005)

1. فرهنگ قبيله اي (ارگانيك- ثابت)

2. فرهنگ برج ايفل (بوركراتيك از بالا به پايين)

3. فرهنگ موشك هدايت شده (پروژه و هدف محور)

4. فرهنگ گلخانه اي (ارگانيك- نوآور)

4- آلن ج. اسلوبودنيك و دبورا  ليپمن اسلوبودنيك (2001) 1. فرهنگ سيستم باز

2. فرهنگ سيستم بسته

3. فرهنگ هماهنگ

4. فرهنگ تصادفي

5- رابينز و لانگتن

(2001)

1. فرهنگ گروهي/عمومي

2. فرهنگ سربازي/ اجيري

3. فرهنگ تكه تكه

4. فرهنگ شبكه اي

6- دنيسون (1990) 1. فرهنگ مأموريتي

2. فرهنگ تداوم رويه

3. فرهنگ مشاركتي

4. فرهنگ انطباق پذير


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده دراداره كل پست استان آذربايجان شرقي

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر