دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

 

6- adaptability cultures7- هندي (1991) 1. فرهنگ وظيفه گرايي (كارآمدي)

2. فرهنگ باشگاهي

3. ايفاي نقش

4. فرهنگ اصالت وجود

8- سونن فيلد (1989) 1. فرهنگ عملي

2. فرهنگ باشگاهي

3. فرهنگ تيمي

4. فرهنگ سنگري

9- هلريكل و همكاران (1996) 1. فرهنگ بروكراتيك

2. فرهنگ رقابتي

3. فرهنگ مشاركتي

4. فرهنگ يادگيرنده

10- هافستد (1990) 1. فرآيند محوري- هدف محوري

2. كارمندمحور- شغل محور

3. سيستم باز- سيستم بسته

4. كنترل شديد- كنترل آرام

 

2-2-10- مفهوم سازمان ياد گيرنده

پيتر سنگه (1990) سازمان يادگيرنده را به عنوان سازماني كه به طور مستمر ظرفيت خود را براي خلق آينده اش افزايش دهد، تعريف مي كند. به عقيده او سازمان يادگيرنده، آن سازماني است كه در آن افراد به طور مستمر توانايي هاي خود را ارتقا مي بخشند تا به نتايجي كه مد نظر است، دست يابند و بدين ترتيب الگوهاي جديد تفكر، رشد يافته و انديشه هاي جمعي و گروهي گسترش مي يابند (سبحاني نژاد و همكاران، 1385).

پيتر سنگه 5 اصل توانايي هاي فردي اصول هاي ذهني، يادگيري تيمي، بصيرت مشترك و تفكر سيستمي را لازمه سازمان يادگيرنده مي داند( سنگه، 1990).

 

2-2-10-1- تعريف سازمان

– سازمان پدیده‌ای اجتماعی به شمار می‌آید كه به طور آگاهانه، هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتاً مشخص بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی بر اساس یك سلسله مبانی دائمی فعالیت می‌كند(رابينز، 1383).

–  نهاد اجتماعي است كه مبتني بر هدف مي باشد و  ساختار آن به صورت آگاهانه طرح ريزي شده و  با محيط خارجي در ارتباط است(دفت، 1392).

 

2-2-10-2- تعريف يادگيري

– ايجاد تغييرات نسبتاً پايدار در رفتار بالقوه يادگيرنده، مشروط بر آنكه اين تغيير بر اثر اخذ تجربه رخ دهد (هيلگارد و ماركيز1).

– وقتي ما كاري را كه قبلا نمي توانستيم انجام دهيم، اكنون قادر به انجام آن هستيم به شرط آن كه توانايي، حاصل رشد تأثير دارو ها، خستگي و نظاير آن نباشد( رابينز، 1385).

– يادگيري به معناي تقويت توانايي به كمك تجربه اي است كه از پيگيري امور و هميشه در طي زمان و در مسير زندگي واقعي  بدست مي آيد( جارويس،1381).

 

2-2-10-3- تعريف سازمان يادگيرنده

از تعاريف متعددي كه در مورد سازمان يادگيرنده ارائه شده است مي توان موارد زير را ذكر كرد:

ساختار مكانيكي و متمركز، رفتار گذشته يا يادگيري تك حلقوي را تقويت مي كند در حالي كه ساختار ارگانيكي و غير متمركز، يادگيري دو حلقوي را ارتقاء مي دهد(فايول1،1985).

بر اين اساس سازمان ها براي تشويق يادگيري بايد از ساختارهاي مكانيكي دور شوند و ساختاري زنده و منعطف را بر گزينند.

اين امر به فلسفه مديريتي جديدي نياز دارد كه خطاها و ابهام را بپذيرد. به نظر مي رسد طرفداران سازمان يادگيرنده بر ويژگي هايي چون سازمان تخت، اختيارات محلي، اعتماد و همكاري در بين واحد هاي وظيفه اي تأكيد دارد(مورگان2،1986).


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده دراداره كل پست استان آذربايجان شرقي

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر