دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

 

 

به طور كلي ساختار سازماني سازمان يادگيرنده بايستي به صورت ارگانيكي، مسطح(غير سلسله مراتبي) و غير متمركز با حداقل رويه هاي رسمي در محيط كار باشند. بعضي تحقيقات در اين مورد بيان مي دارد كه سازمان ها با توانايي يادگيري قوي، داراي درجه پاييني از رسميت گرايي در ساختار سازماني شان هستند. نتايج اين تحقيقات، وجود رابطه منفي بين رسميت گرايي (تأكيد كردن بر قوانين و دستورات) و توانايي يادگيري را به وضوح نشان مي دهد(زارعي متين، 1380).

 
1- Fiol

2- Morgan

همچنين نتايج و يافته هاي تحقيقات ديگر نشان مي دهد كه سازمان يادگيرنده، عموماً به كنترل هاي دقيق و شديد تأكيد نمي كنند، كاركنان آزادي عمل بيشتري دارند و ساختار سازماني آنها از نوع ارگانيكي، پويا و مسطح است و تصميم گيري ها به صورت گروهي و مشاركتي است ( زالي، 1385).

 

2-2-13- تأثير ارزش ها بر فرهنگ سازماني

با توجه به اينكه يكي از چهار جزء تشكيل دهنده فرهنگ، ارزش ها مي باشند در صورت تدوين صحيح ارزش ها و حركت به سوي ارزش هاي تدوين شده و نهادينه نمودن آنها، فرهنگ سازماني مطلوب

حاصل مي گردد.

شايد بتوان گفت يكي از اجزاي مهم فرهنگ كه براي سازمان نيز حياتي مي باشند، ارزش ها مي باشند چون :

– ارزش ها ي اصولي سازمان را ” پايدار” نگه مي دارد نه سود سازمان.

– رفتار سازمان ارزش مدار يك گزينه فلسفي جالب محسوب نمي شود بلكه ضرورتي براي “بقا” به شمار مي آيد.

– هر سازمان اگر بخواهد “بماند و كامياب شود” بايد داراي باورهاي معقول و مطمئن باشد و تمام سياست ها و تصميمات خود را بر آن بنا كند.

– مؤثرترين عامل كاميابي هر بنگاه پيروي مومنانه از آن باور هاست باورها همواره مقدم بر خط مشي، رويه ها و هدف هاي خاص است. اگر قرار باشد كه سياست ها، رويه ها و هدف ها ناقض باورها باشند بايد بازبيني شوند.

– ارزش هاي محوري سازمان ” مبنائي” جهت تدوين “سياست هاي” سازماني مي باشند. (نظري، 2003).

 

2-2-14- مديريت سازمان هاي يادگيرنده

دارد. آنچه كه در بحث ريشه يابي به عنوان زير مجموعه هم تفكر سيستم سازمان مطرح است، شناسايي ريشه مشكلات بر اساس تعامل اجزاي سيستم با يكديگر است.

 

اين شناسايي ممكن است بر اساس پويايي سيستم، اجتناب از تفكر به وقايع و يافتن اهرم مناسب براي رفع مشكلات باشد. رفتار بسيار مشهود و قابل توجه در سازمان هاي يادگيرنده اين است كه آنها با توجه به الگوهاي ذهني تكامل يافته، همواره براي كل مسائل و مشكلات خود به سه عامل تأمل، پرسش و تدافع توجه خاص دارند. اين در حالي است كه سازمان هاي ما بيشتر به تدافع مي پردازند تا تأمل و پرسش. بهره وري محور اصلي سازمان هاي يادگيرنده مي باشد. براي اينكه شركت ها زنده بمانند و در دنياي رقابت حضوري فعال داشته باشند، بايد مرتب در بالا بردن اطلاعات، دانش و

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده دراداره كل پست استان آذربايجان شرقي

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر