دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

 

توانايي خودشان كوشش كنند و بر آموزش كاركنان ارزش قائل شوند. امروزه يادگيري از تمام دوره هاي گذشته، اهميت بيشتري پيدا كرده است. امروزه بايد فكر كردن و ايده دادن كل سازمان را شامل شود. اين ديگر صحيح نيست كه در بالاي سازمان فكر كنند و ايده دهند و در سطوح پايين عمل كنند، بلكه فكر كردن و عمل كردن به كليه كاركنان در سطوح مختلف سازمان مربوط است.

رهبران سازمان يادگيرنده، مسئوليت ايجاد امكانات و شرايط يادگيري را در سازمان دارند، كاركنان بايد به طور مستمر در يادگيري و بالا بردن دانش خود دخالت داشته باشند.

 
1- Management by objective

2- Strategic planning

مديريت سنتي، ديگر جوابگوي سازمان ها با توجه به تحولات شرايط محيطي نيستند، بلكه سازمان ها بايد روي نوآوري و خلاقيت تأكيد داشته باشند.

نكته مهم در سازمان هاي يادگيرنده، نوع و نقش رهبري است. رهبران اين سازمان ها تفكر سيستمي دارند، كمتر روي موضوعات روزمره تأكيد دارند و بيشتر روي روندها و عواملي كه موجب تغييرات و تحولات مي شوند، تأكيد مي كنند.

در بلند مدت، عملكرد عالي بستگي به آموختن عالي دارند. رهبران سازمان هاي يادگيرنده، مسئول بهبود مستمر بوده و شرايط را براي بالا بردن توانايي هاي كاركنان فراهم مي سازند. رهبران سازمان هاي يادگيرنده، ضمن اينكه از نظراتشان با استدلال حمايت مي كنند، از كاركنان سازمان نيز مي خواهند آنها هم در ارائه نظرات مشاركت نمايند و آنها را تشويق مي كنند كه اگر ايده، نظر و اطلاعات متمايزي داشته باشند، ارائه نمايند و كوشش مي كنند نظرات ديگران را بفهمند، به جاي اينكه فقط روي نظرات خودشان تأكيد داشته باشند.

سازمان هاي يادگيرنده كاركنان خودشان را تشويق مي كنند كه مهارت هاي فردي، گروهي و كيفيت كار خود را بهبود دهند.

آنها از تجربيات خودشان و ديگران كه ممكن است مفيد يا منفي باشد، استفاده مي كنند. افراد با مهارت ها و ارزش هاي كارشان مورد تحسين واقع مي شوند. و تمام عقايد و پيشنهادها قابل توجه و احترام است. در دنياي گسترده اطلاعات امروز، دانش جديد يك كالاي با ارزش محسوب مي شود. پيتر دراكر از صاحب نظران بنام رشته مديريت گفته است :

« جوهر مديريت اين است كه دانش كاربردي كار مؤثر ايجاد نمايد».

كاربرد دانش، توانايي بكارگيري آن است. به عبارت ديگر مهارت ها، معلومات و رفتار براي انجام كار و اثبات تبحر به كار گرفته مي شوند و توانايي در به كارگيري آموخته ها موجب افزايش تبحر مي شود لذا دانش جديد به تبحر سازماني به عنوان بخشي از سازمان هاي يادگيرنده نياز دارد كه روي مهارت ها و توانايي ها، نه فقط روي دانش و اطلاعات متمركز مي شوند، داراي بينش محدودي هستند.

 

كاركنان خود به عنوان يك انسان توجه كند و همواره با برقراري رابطه اثر بخش و سازنده، در صدد رشد و پرورش كاركنان خود برآيد(نوروزي، 1380).

2-3-2- خودآگاهي و فرهنگ سازماني يادگيرنده

توانايي كنترل و اداره لحظه به لحظه احساس ها نشان از درك خويشتن و بصيرت روان شناسانه دارد (سالووي و گريوال1،2005).

 

2-3-3- فرهنگ سازماني يادگيرنده


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده دراداره كل پست استان آذربايجان شرقي

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر