دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

 

سازمان هاي با فرهنگ سازماني يادگيرنده حساب ويژه اي روي كاركنان خود باز كرده اند.آنها را حامل بار مفهومي دانايي محور مي دانند. در اين سازمان ها، كاركنان با ارزش ترين سرمايه ي سازمان محسوب مي شوند.

غلبه بر اين رويكرد سبب شده است اهميت نسبي اين سرمايه در دهه اخير رو به فزوني گذارد و با قرار گرفتن در گروه دارايي هاي مفهومي و غير مشهود، وزن آنها را در مقايسه با دارايي هاي مشهود سازمان بسيار سنگين تر نمايد. كاركنان سازمان هاي يادگيرنده كه به دانشگران معروفند، با توليد دانش و توسعه آن در ارتباط هستند و تلاش مي نمايند با تبديل آن به اهداف تجاري، بقا و پيروزي سازمان را در عرصه رقابت تضمين نمايند. دانشگران با اجراي فرآيندها و با كمك فناوري، اطلاعات و دانش مورد نياز سازمان را ايجاد مي نمايند و با به اشتراك گذاشتن و انتقال آن، سازمان را در دستيابي به اهداف عالي، تصميمات معقول و نوآوري بيشتر ياري مي رسانند.

 
1-Salovey & Grewal

از آنجا كه اين سازمان ها مشغول بكار گيري فرهنگ و دانش در شغل و وظايف افراد هستند اطلاعات زيادي درباره ي فرهنگ و شغل خود دارند و خواستار آزادي تخصصي و حرفه اي در سازمان هستند. اين سازمان ها داراي افراد خودانگيخته، فعال، يادگيرنده، و ياد دهنده اندو به چالش شغلي و آموزش مستمر نياز دارند. اين كاركنان با به كارگيري فرآيند هاي منحصر به فردي بيشتر حل كننده ي مسائل هستند تا يك كارگر توليد، انها مانند زير دستان اداره نمي شوند، آنها همكار هستند و حتي بيش از رئيس شان، درباره ي شغل خود مي دانند(دراكر1،1998).

اين نكته را نبايستي فراموش كرد كه يادگيري فردي الزاماً منجر به يادگيري سازمان نمي شود بلكه تابع شرايط اوليه و بستر ابتدايي مي باشد ولي بدون شك يادگيري سازماني بدون شرط لازم خود قابل پياده سازي و اجرا ( عملي شدن) نمي باشد(مانينگ2،2005).

يادگيري مفهومي پويا است كه به تدريج از يادگيري فردي به يادگيري سازماني تغيير مي يابد. به دليل نياز سازمان ها به سازگاري با تغييرات محيطي مفهوم سازمان يادگيرنده به طور روز افزوني شهرت پيدا مي كند. همانطور كه يادگيري براي رشد افراد اساسي است، براي سازمان ها نيز اهميت دارد. سنگه، سازمان يادگيرنده را سازماني مي داند كه در آن افراد به طور مستمر قابليت هاي خود را افزايش مي دهند تا نتايجي را كه واقعاً مي خواهند، ايجاد نمايند. جايي كه الگوهاي جديد و گسترده تفكر، پرورش مي يابد و افراد به صورت مداوم ياد مي گيرند كه به يكديگر ياد بدهند(سنگه،1375).

 

نظريه هاي كلاسيك، به علت وجود ثبات و پايداري و بالاتر بودن ميزان تقاضا از عرضه، فرهنگي را پرورش داده اند كه با روح استقلال، خلاقيت و نوآوري به شدت در تضاد بوده است. اما در عصر حاضر با توجه به شرايط بي نظمي و تغييرات شديد محيطي نياز به خلاقيت، نوآوري و به وجود آمدن فرهنگ يادگيرنده در جهت تسلط بر شرايط محيطي، به دلايل زير ضرورت پيدا كرده است :

1- رقابت هاي جديد و بسيار پيچيده در سازمان ها ظهور و بروز يافته اند.

2- دانش، مهم تر از عناصر سخت افزار(فيزيكي) تلقي مي شود.

4- عوامل انگيزشي براي نوآوري تجربه آموزي و خطر پذيري: سازمان هاي يادگيرنده تا آنجا كه امكان دارد خطر پذيري براي نوآوري را ترغيب مي كنندو منتظر در خواست اجازه از مافوق نيستند در اين سازمان ها هيچ چيزي به عنوان شكست وجود ندارد اشتباهات و شكست هاي آگاهانه نه تنها مجاز مي باشد بلكه ارزشمند نيز هستند.

5- تعهد مالي نسبت به آموزش و پرورش كاركنان: اين شركت ها تعهد بسيار بالايي نسبت به آموزش و پرورش كاركنان دارند.


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده دراداره كل پست استان آذربايجان شرقي

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر