دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

– 19- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دختر یا پسر بودن فرزند

 

جدول معرف توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب دختر یا پسر بودن فرزند می­باشد. 7/32 درصد از پاسخگویان فرزند دختر، 2/38 درصد از پاسخگویان فرزند پسر را ترجیح می­دادند و 2/20 درصد از پاسخگویان جنسیت فرزند برایشان مهم نبوده­ است.

جدول 5-18: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دختر یا پسر بودن فرزند

  فراوانی درصد
پایین 8 1/2
متوسط 28 3/7
بالا 325 1/85
مجموع 361 5/94

 

 

5- 22- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نگرش نسبت به ارزش­های دینی

 

پس از مقوله­بندی پاسخ­های پاسخگویان در مورد میزان نگرش نسبت به ارزش­های دینی، داده­ها در طبقات پایین، متوسط و بالا طبقه­بندی شدند. جدول (5-21) نشان دهنده توزیع پاسخگویان بر حسب نگرش نسبت به ارزش­های دینی است. نمرات پاسخگویان بر اساس حداقل و حداکثر نمرات برای مجموع گویه­ها، به سه طبقه پایین، متوسط و بالا تقسیم­بندی گردید. بر این اساس پاسخگویانی که نمره آن­ها در طبقه اول قرار داشت، نگرش سطح پایینی نسبت به ارزش­های دینی داشتند. افرادی که نمره آن­ها در سطح متوسط بوده، در طبقه دوم قرار گرفتند و نگرش متوسطی به ارزش­های دینی داشتند. پاسخگویانی که نمره آن­ها در طبقه سوم بر اساس طبقه­بندی داده­ها، قرار داشت، نیز نگرش بالایی یا به عبارت دیگر نگرش مثبت­تری نسبت به ارزش­های دینی داشته­اند. داده­های جدول نشان می­دهد که 5/0 درصد از پاسخگویان نمره نگرش پایینی داشته­اند؛ 5/16 درصد نمره نگرش متوسط و 4/81 درصد نمره نگرش بالایی در مورد ارزش­های دینی داشته­اند.

جدول 5-21: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نگرش نسبت به ارزش­های دینی

میزان دینداری فراوانی درصد
دینداری پایین 4 1
دینداری متوسط 81 2/21

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه : بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

دسته‌ها: دسته اصلی