دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

 

2- نماء و منافع از نظر فقه اسلامی

 

2-1- ضمان نماء در فقه امامیه

برخي از فقهاي اماميه ، معتقدند که استيلاء بر مال غير، موجب ضمان متصرف ، نسبت به عين مال و منافع آن در زمان تصرف مي شود (نک : ابن حمزه ، ٢٣ ). فقهاي اماميه ، مطابق احاديث و اخبار، از جمله صحيحه ي ابي ولاد، منافع را به هر حال ، مضمون مي دانند . به نظر فقهاي اماميه ، در مورد منافع مستوفات، بي ترديد، شخص متصرف ، ضامن است ؛ خواه تصرف عدواني باشد (غصب) و خواه غيرعدواني ؛ مانند مورد مقبوض به عقد فاسد؛ ولي در

منافع غيرمستوفات، گروهي از فقها ، معتقد به ضمان نيستند (موسسه فقه شیعه بیروت،1410 ه ق) ولي بنابراین مشهور، فقهاي اماميه ، استيلاي بر منافع را به طور کلي مانند سلطه بر اعيان مي دانند و اعتقاد دارند که غصب د ر اين زمينه نيز تحقق مي يابد و غاصب ، ضامن منافع مستوفات و غيرمستوفات است (نک : حلي ، 378/2 از نظر عرف ، داراي وجود اعتباري، ارزشمند و تابع مالکيت اعيان و در نتيجه قابل غصب است و سيره ي عقلا اين حقيقت را به وضوح ثابت ميکند (عميد زنجاني، 1382 ، ص 13).

مستند اصلي فقهاي مشهور اماميه نسبت به ضمان منافع، اعم از مستوفات و غيرمستوفات قاعده ی علی الیداست؛ زيرا اولاً : منافع ، عموماً مال محسوب می شود و « علي اليد » غيرمستوفات، عموم قاعده ي موصولي در حديث « ما » مي شوند و بنابراين ، مستقلاً مي توانند مشمول مفاد کلمه ماموصولی در حدیث علی الید باشند. ثانياً: منافع به تبع عين، تحت سلطه و استيلاي متصرف قرار برخي از فقها، در عدم ضمان غاصب نسبت به منافع، استدلال مي کنند که « يد » به معني استيلا و سيطره است و اين امر ، تنها نسبت به اشيايي که در عالم خارج موجود هستند ، محقق مي گردد؛ در حالي که منفعت، امري است که وجود خارجي نداشته و تدريجاً و با انهدام جزء قبلي به  وجود مي آيد و اگر هم قبول کنيم استيلاء برآن محقق مي گردد، نسبت به منافعي است که ايجاد گرديده و به فعليت رسيده است، و اطلاق يد بر منافعي که تحقق نيافته و در آينده ايجاد خواهد شد ، ناصحيح است ملاحظه مي شود که اين فقيه نيز، يد بر منافع به فعليت رسيده را به طور ضمني پذيرفته اند(انصاری ، بی تا ، ص 128).


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي فقهي و حقوقي نماء و منافع در بيع از نظر فقه اسلامي و حقوق مدني ايران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی