دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

ايشان (احمد نراقي ) يد را به معني استيلايي که يک نوع رابطه و نسبت و اضافه بين مستولي و مستولي عليه مي باشد، تلقي کرده و معتقدند که چون هر اضافه، نياز به مضاف و مضاف اليه دارد که بايد موجود باشد، در تصرف بر منافع، مستولي که متصرف و يک طرف اضافه است ، موجود مي باشد؛ اما منفعت که يک امر معدوم و طرف ديگر اضافه است (مستولي عليه ) موجود نيست؛ بنابراين يد رخ نمي دهد و استيلاء يد در مورد منافع که امر معدوم و غير موجودند ، تحقق نمي يابد. در حالي که، در جواب اين مؤلف (مرحوم نراقي) بايد گفت که اضافه يد را نبايد اضافه ي مقوليه ، دانست . دراضافه ي مقوليه ، ناچار مي بايست دو طرف موجود باشند ؛ همچون رابطه ي بين پدر و فرزند [امّا]  اضافه يد را بايد اضافه اعتباري و قراردادي دانست بنابراين ، اين فقها به  جريان قاعده ي يد نسبت به هر آنچه که تحت استيلاء شخص است ، رأي داده اند؛ خواه از اعيان باشد يا از منافع يا از حقوق يا غير آنها برخي از فقها، منافع غيرمستوفات را داراي ماليت دانسته و دليل آنرا تعيين عوض ، براي اين منافع در عقد اجاره دانست ه و از اين رو، غاصب را ضامن اين منافع مي دانند( نراقی،  1396 ه ق ، ج 2).

  • غصب کند یا منفعتی را تلف کند یا سبب تلف آن شود ضامن تلقی می گردد ( مواد 328 و331 قانون مدنی ).

ب : منافع غیر مستوفات

منظور از منافع غیر مستوفات ، منافع ممکن الحصولی است که شخص امکان بهره برداری آنرا از مالک سلب کرده وخودش هم منتفع نشده است .فقه های امامیه در خصوص ضمان منافع غیر مستوفات توسط غاصب تردید ندارد ولی در خصوص ضمان منافع غیر مستوفات در فرض غیر غصب وغیر تصرف عدوانی نظرات مختلفی ابراز داشتند( لنگرودی ،1378، ج 4، ص 2507).

از جمله قاعده ی علی الید، قاعده ي احترام به مال مسلم و… که در زیر به بررسی آنها پرداخته می شود.

فقهاي اماميه ، براي اثبات ضمان منافع، به ادلهي مختلفي استناد کردهاند که به صورت

مختصر بيان ميشود:


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي فقهي و حقوقي نماء و منافع در بيع از نظر فقه اسلامي و حقوق مدني ايران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی