دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

2-1-1- 2- قاعده ي احترام به مال مسلم

 

مقصود از احترام به مال مسلم، مصونيت اموال مسلمان ، از تصرف و تعد ي است؛ بدين معنا که اولاً تعد ي و تجاوز نسبت به آنها جايز نيست و ثانياً در فرض وقوع تعد ي تجاوز، متجاوز، مسئول و ضامن است(محقق داماد،بی تا، ج2، ص 213).

پيامبر اکرم (ص) در حج ة الوداع فرمودند : حرمة مال المسلم کحرمة دمه(موسوی بجنوردی ،1371، ج2 ،ص 109).

2-1-1-3-  قاعده ي لاضرر

يکي از مشهورترين قواعد فقهي، قاعده ي لاضرر است که مستند بسياري از مسائل فقهي محسوب مي شود. براي ثبوت ضمان منافع در مال مغصوب، به قاعده ي لاضرر استناد شده است؛ به اين بيان که محروم کردن مالک از منافع اموالش ، موجب ورود ضرر به وي است و ضرر نيز به حکم اين قاعده ، در شريعت اسلام وجود ندارد و لذا برخي فقه ها، به اين استناد ، حکم به ضمان منافع داده اند( خوئی،1371، ج 2، ص 129) .

بر اين استدلال ، اشکال شده است که ادله ي نفي ضرر، براي اثبات حکم شرعي جعل نشده و تنها براي بيان نفي حکم ضرري وضع شده است . به عبارت ديگر، اين قاعده مقرر مي دارد که چنانچه وجود حکمي در موردي، موجب ضرر کسي شد ، اين حکم منتفي است و از درجه ي اعتبار ساقط ميشود؛ امّا اگر از وجود حکم ، ضرري به کسي وارد شد، از اين قاعده ، نمي توان حکم جبران ضرر در آن مورد را جعل کرد . بنابراين، با اين قاعده، نمي شود حکمي را اثبات کرد ؛ بلکه تنها مي توان حکم ضرري را نفي کرد و لذا نمي توان با اين قاعده، بر ضمان منافع استدلال کرد و اثبات ضمان، خارج از مفاد اين ،قاعده است( نائینی ،1358ق، ج 2، ص 221- انصاری ،374) . اين استدلال  صحيح است؛ زيرا آنچه از قاعده ي لاضرر استفاده مي گردد، رفع حکم ضرري است و لزوم جبران ضرر، از اين قاعده، استنباط نمي شود.


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي فقهي و حقوقي نماء و منافع در بيع از نظر فقه اسلامي و حقوق مدني ايران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی