دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

 

با وجود اين، افرادي مانند صاحب رياض ، با نظر فوق مخالف بوده و معتقدند که دايره ي قاعده ي لاضرر ، محدود به رفع احکام و افعال خاص وجودي نيست ؛ بلکه در مواردي براي اثبات ضمان نيز به قاعده ي نفي ضرر تمسک شده است و با قبول ضمان زيان زننده، مي توان به موجب اين قاعده، ورود خسارت را بر زيان ديده، مرتفع ساخت( طباطبائی ، 302- محقق داماد،بی تا، ج2 ، ص 159).

 

در مورد منافع مستوفات، بر مبناي اتلاف و در مورد منافع غيرمستوفات بر اساس تلف، ضامن است(عمید زنجانی ،1382،ص 241).

 

2-2- ضمان نماء در فقه اهل سنت

مطالب مربوط به اين مبحث، با توجه به اختلاف نظرات موجود، در دو گفتار بيان مي گردد.

گروهي قائل به عدم ضمان نماء هستند . اين گروه که به صراحت غصب را ازاله يد مالک، با اثبات يد مبطله مي دانند، بين زوائد که نماء منفصل مانند ثمره بوستان و ولد حيوان و غيره است و نماء متصل و ساير نماء فرق مي گذارند. آنها معتقدند که در مورد نماء منفصل، چنين نماءي در دست غاصب به  عنوان امانت هستند و در صورتي که با تعدي و تفريط تلف شود و يا اينکه مالک ، آن نماء را مطالبه کند ولي غاصب  امتناع کند ، فقط در اين صورت است که غاصب ضامن است . ولي در مورد نماء متصل و ساير نماء مانند سکني در خانه ي غير يا سوار شدن بر چهارپاي ديگري ، چه اين نماء مستوفات باشد و چه غير مستوفات، قائل به عدم ضمان هستند . ابوحنيفه و  ابويوسف و ساير فقهاي اين مذهب قائل به نظر فوق هستند . (مرغياني الهدايه مع ترجمه فارسي و شرح، جلد ٤)


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي فقهي و حقوقي نماء و منافع در بيع از نظر فقه اسلامي و حقوق مدني ايران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی