دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی اثر ساختار نظام راهبری بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد مازادومدیریت سود 

نفع سایر سهامداران نباشد. در این شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی‌های متفرقه تحریک می‌شوند که بازهم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می‌شود . در واژگان تئوری نمایندگی ، کاهش رفاه سهامدار زیان باقی‌مانده نامیده می‌شود. این مشکل نمایندگی ، ضرورت کنترل مدیریت شرکت‌ها توسط سهامداران را نشان می‌دهد(حساس یگانه، 1384،ص10).

یک سؤال مهم این است که: سهامداران چگونه می‌توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟ یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است . به چند روش می‌توان منافع سهامداران و مدیران را هماهنگ نمود . تجربه نشان داده است که یکی از بااهمیت‌ترین و درعین‌حال مؤثرترین روش حسابرسی مستقل است.

هزینه‌های نمایندگی، ناشی از تلاش‌های سهامداران برای کنترل مدیران است که اغلب هزینه سنگینی است. طرح‌ها و قراردادها از روش‌های کنترل است . این قراردادها (صریح و یا ضمنی) که بین مدیران و سهامداران منعقد می‌شود ، منافع دوگروه را هماهنگ می‌کند . افزون بر سهامداران ، مدیران نیز مایل‌اند ثابت کنند که آن‌ها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند ،بنابراین انگیزه‌هایی برای شفافیت مالی و گزارش ریسک شرکت و … خواهند داشت که هزینه‌های مربوطه بخشی از هزینه‌های نمایندگی است. مجموع هزینه‌های نمایندگی را   می‌توان به شرح زیرخلاصه نمود:مجموع هزینه‌های کنترل کارگزار، هزینه‌های الزام کارگزار و هرگونه زیان مازاد باقی‌مانده (هیل و جونز ، 1992)[1]

به‌طور مختصر برخی از روش‌های مستقیم که از طریق آن‌ها سهامداران می‌توانند مدیران را کنترل وبه حل‌وفصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:

حق رأی سهامداران درمجامع عمومی برنحوه اداره شرکت تأثیر می‌گذارد. حق رأییادشده، بخشی بااهمیت از دارایی مالی سهامدار است . یکی از موارد استفاده از این حق ،رأی به تغییر مدیران است. این موضوع یک ابزار انضباطی برای مدیران است.

قراردادهای بین سهامداران و مدیران نیز یکی از راه‌کارها است ، گرچه با اصلاح و بهبود نظام راهبری شرکتی ، مناسبت خود را از دست می‌دهند.

هزینه‌های غیر جزئی و بازدارنده ای وجود دارند بنابراین برای شرکت‌ها مقرون به صرفه تر است که از طریق ادغام عمودی، آن را برای خودشان انجام دهند (همان منبع ، 108).

تئوری های سنتی اقتصادی ، تمام کارگزاران اقتصادی را منطقی و افزایش سود را هدف اولیه تجارت می دانند. برعکس، تئوری اقتصادی هزینه معاملات، رفتار انسان را به نحوی واقع بینانه تری درنظر می گیرد . در این الگو مدیران و دیگر کارگزاران اقتصادی منطق محدود را به کار می برند . سیمون[2] منطق محدود را به‌صورت رفتاری تعریف می‌کند که منطقی است ، اما مدیران به‌طور محدود این رفتار را انجام می‌دهند . اقتصاد هزینه معاملات همچنین فرض اساسی[1]-Hill & Jones,1992

[2]Simon

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

بررسی اثر ساختار نظام راهبری بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد مازادومدیریت سود

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر