دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  پایان نامه بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

 
 
  1. و رشد سود هر سهم ) تصاحب شرکت های تصاحب نشده است. نتایج پژوهش درخصوص شرکت های تصاحب نشده نشان می دهد که ارزش افزوده اقتصادی پس از تصاحب در شرکت های مذکور نسبت به شرکت های تصاحب شده کمتر کاهش یافته است ولی از نظر آماری معنادار نیست. بنابراین مدیران شرکت های خریدار با استفاده از راهبرد تصاحب، توانایی بهبود عملکرد و خلق ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های تصاحب شده را نداشته اند و تصاحب شرکت ها در ایران از نظر شاخص مذکور با کاهش عملکرد مواجه شده است.
  2. غلامرضا کرمی، محسن نظری و سید مجتبی شفیع پور در مقاله ای تحت عنوان ارزش افزوده اقتصادی و نقد شوندگی بازار سهام تلاش کرده اند با ارائه یک الگو، اثرگذاری متغیرهای نقد شوندگی بازار سهام و ارزش افزوده اقتصادی بر ارزش شرکت و معناداری رابطه میان آنها را مورد آزمون قرار دهند، آنها بیان می دارند در این چارچوب، هزینه سرمایه کمتر و ارزش افزوده اقتصادی بالاترنشان دهنده ی ارتقای عملکرد و افزایش نقد شوندگی است و در نهایت مجموع این عوامل موجب افزایش ارزش شرکت می شود. آنان با استفاده از روش مطالعه ترکیبی، داده های مربوط به 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را ما بین سال های 1383 و 1388 بررسی کرده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد، رابطه مثبت و معناداری میان ارزش افزوده اقتصادی و نقد شوندگی بازار سهام وجود دارد و همبستگی قوی و معنادار میان متغیرها و ارزش شرکت نیز تایید کننده اثرگذاری آن ها بر یکدیگر است.

محمد اسماعیل فدائی نژاد و صونا محمود زاده در مقاله ای با نام بررسی محتوای اطلاعاتی فزاینده معیار‌‌های سنتی و مبتنی بر ارزش ارزیابی عملکرد سهام شرکت‌‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، 10 فرضیه را در بازه زمانی 1383 تا 1387 بررسی می کنند و نتیجه می گیرند که ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سود خالص دارای محتوای اطلاعاتی فزاینده است، ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سود خالص عملیاتی دارای محتوای اطلاعاتی فزاینده است، ارزش افزوده اقتصادی نسبت به وجوه نقد عملیاتی دارای محتوای اطلاعاتی فزاینده است، ارزش افزوده اقتصادی نسبت به

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران