دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  پایان نامه بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

 
 
  1. غلامحسین اسدی به بررسی اطلاعات شرکت ها در سال های بین 1380 الی 1384 می پردازد و نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط معنی داری بین ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهام داران وجود دارد و همچنین ارتباط معنی داری بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و ثروت ایجاد شده برای سهام داران مشاهده شده است. ضمن این که بیان می کند، ارتباط بین REVA و CSV ارتباط قوی تری است و نشان دهنده این مطلب است که REVA توانایی بیشتری در تشریح ثروت ایجاد شده برای سهام داران دارد.
  2. حسن سراجی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به راهنمایی دکتر رضا تهرانی و با موضوع “بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی، وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی و سود قبل از بهره و مالیات با ارزش بازار سهام شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، در پی پاسخ به این سوال است که آیا ارزش افزوده اقتصادی نسبت به دو شاخص دیگر قادر به توصیف بهتر ارزش بازار سهام شرکت ها است ؟ به همین منظور نمونه ای تصادفی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اخد نموده و نتایج تحقیق بیانگر این است که در سطح اطمینان 95% می توان ادعا نمود که سود قبل از بهره و مالیات نسبت به ارزش افزوده اقتصادی همبستگی بیشتری را با ارزش بازار نشان می دهد. این در حالی است که ارزش افزوده اقتصادی نسبت به جریانات نقدی عملیاتی همبستگی کم تری با ارزش بازار دارد.
  3. آزاده خادمی، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ” بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” و با راهنمایی دکتر حسین اعتمادی، با این پیش فرض که ارزش افزوده اقتصادی معیاری مناسب برای بررسی عملکرد یک واحد تجاری می باشد و رابطه نزدیکی با ایجاد ارزش دارد آن را با معیار سود هر سهم مقایسه نموده است و نتیجه تحقیق چنین بود که بین ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود ندارد.
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دسته‌ها: دسته اصلی