دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : پایان نامه بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید،  ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

-3- تعيين حجم نمونه

نمونه گيري را می توان،  انتخاب تعدادي از افراد،  حوادث و اشياء از يک جامعه تعريف شده به عنوان نماينده آن جامعه تعريف کرد (دلاور،  1384).

مسئله تعيين مناسب ترين مقدار نمونه به موضوع هزينه و منفعت بستگي داردمحقق مي خواهد تا آنجا که وضع مالي اجازه مي دهد،  از نظر صرف زمان و پول بزرگ ترين نمونه را انتخاب نمايد. معمولا در هر مرحله از اجراي تحقيق نمونه هاي بزرگتر پر هزينه ترند. با بزرگتر شدن نمونه نتيجه تحقيق تصوير بهتري از جامعه ارائه مي کند،  از نظر آماري معني دارتر مي شود و تنها در موارد  بسيار خاص بدين گونه نخواهد شد. دست کم، محقق بايد نمونه را در سطحي تعيين نمايد که بتوان آزمون هاي لازم را (باتوجه به پرسش تحقيق) انجام دادومحقق بايدازهمان آغاز نسبت به کوچکترين نمونه قابل قبول توجه نمايد (بايزيدی و همکاران، 1391 : 89).

با توجه به اينکه قرار است نمونه بردراي بدون جايگذاري وازيک جامعه مشخص با حجم متناهي انجام شود واز آنجا که حدودتغييرات واريانس براي صفات کيفي در فاصله 0<x<0/25 تغيير مي کند که در نتيجه در اين حالت حداکثر حجم نمونه مورد نياز را بر اساس حداکثر ميزان پراکنش (واريانس) از فرمول ذيل بدست مي آيد.

2-4- بررسی شرکت های مورد استفاده در این تحقیق

جدول1-4: شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایران

تعداد کل شرکتها   563
– (کسر می شود) شرکتهای واسطه گر مالی   137
شرکت های پذیرفته شده در بورس   426
شرکتهای دارای شرط (سال مالی شرکتها منتهی به پایان اسفند ماه هرسال باشد) نیستند 114  
شرکتهای دارای شرط (درطی دوره زمانی پژوهش تغییر سال مالی نداده باشند) نیستند 55  
شرکتهای دارای شرط (اطلاعات مورد نظر برای استخراج داده های در دسترس باشد) نیستند 103  
(کسر می شود) شرکت های که دارای 3 شرط دیگر نیستند   272
تعداد شرکتهای قابل استفاده در این پژوهش   154

براي تعيين حجم نمونه در تحقيقات از روشهاي مختلفي استفاده مي شود. دو روش متداول براي اين كار استفاده از فرمول شارل كوكران و جدول مورگان است.

 روش شارل كوكران

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

رشته حسابداری: پایان نامه ارشد با عنوان بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته‌ها: دسته اصلی